Jak posílit vůli, víru a intelekt?

26.12.2019

Jedny z nejdůležitějších aspektů našeho bytí jsou vůle, víra a intelekt - bez těchto vlastností budeme jen velice těžko odolávat negativním vlastnostem, které nám dávají stovky příležitostí k jejich otupení a následnému ovládnutí (dostaneme je pod kontrolu a již nás nadále neovládají). 

Vůli, víru a intelekt můžeme zvyšovat pomocí autosugesce. Vůli lze také posilovat pomocí vizuálních, akustických , chuťových a čichových cvičení, dále odříkáním (askezi), magickou modlitbou, sebepoznáváním (introspekcí), tzn, neustálým "vědomým" bojem proti negativním vlastnostem až k jejich naprostému ovládnutí, překonáváním každé překážky při úkolech a ve všech ostatních případech.

Víru posilujeme pomocí vědomí, že vykonáváme všechna magická cvičení a práce ne jako obyčejný člověk, nýbrž jako věčný duch, a tím můžeme následovat Boha samotného v jeho tvůrčí činnosti. Přitom se vědomě posilujeme modlitbou, gesty, nebo jinak a uvádíme se do polotransu (pozor, žádnou násilnou metodou jako používáním násilných cvičení, drog, omamných látek apod.) Víru posilujeme také úspěchy a přesvědčováním se o určitých pravdách.

Intelekt posilujeme cílevědomým studiem univerzálních zákonů, meditací, poznáváním, schopností rozlišovat, pomocí všeobecného vzdělání a vědění, což vede k zušlechťování a zdokonalování ducha, duše a hmotného těla. Dále spojením našeho vědomí  s naším strážným duchem, akašickým principem nebo příslušnými inteligencemi (pro pokročilé žáky). Také cvičením s univerzálním živlem vzduchu a univerzálním světlem, které jsou obdařeny nezměřitelnou a nepochopitelnou inteligencí. 

Ještě dodám vědomí, které rozšiřujeme cvičeními, které zahrnují vesměs optická, akustická a pocitová cvičení. Také autosugescí, meditací a modlitbou můžeme své vědomí posilovat a rozšiřovat.