Jak pracuje podvědomí v astrálním těle?

08.05.2020

Podvědomí v astrálním těle působí pomocí negativních vlastností, také náruživostí, zlozvyků, myšlenek, představ, obrazů, které ovšem nejsou tak silně zhuštěny, aby se mohly projevit v hmotné sféře. Projevuje se to v některé situaci (příležitost, pokušení), jež splňuje určité příhodné podmínky pro manifestování se v látkové sféře.

Jak se realizují negativní vlastnosti z astrálního hlediska v duševnu a látce?

Vjemy, naplněné myšlenkami a obrazy jako projevy negativních nebo pozitivních vlastností, bývají vnímány a přijímány pomocí našich látkových, mentálních a astrálních smyslů. Pronikají prostřednictvím mentální matrice až k podvědomí ducha, který je bez naší vůle, s pomocí astrálního a mentálního či látkového těla zkouší realizovat, podle toho, v jaké sféře je zamýšlí uskutečnit. Prakticky to bývá prováděno automaticky univerzálními živly čtyřpólového magnetu, jak odpovídá jejich funkcím. Řídící silou je síla podvědomí.