Jak přijímá duch myšlenky?

14.04.2020

Duch přijímá všechny myšlenky skrze mentální matrici, která je správcem myšlenek a představ.

Jaký případ nastane, když budou vysílány myšlenky pomocí mentálního těla?

Když mentální tělo, to znamená duch, vysílá myšlenky, vzniká telepatie, tj. přenášení myšlenek pomocí akášického principu mimo čas a prostor v mentální sféře.

 Jak se toto liší v astrálu a hmotě?

Tyto myšlenky budou přijímány velmi jemně vyvinutým hmotným jasnosluchem, který myšlenky coby dojmy přivádí astrálnímu jasnosluchu. Odtud dospívají pomocí správce, mentální matrice, k vědomí ducha, kde jsou zpracovány a stávají se uvědomělými.

Co je zhuštění?

Hromadíme-li v představované konkrétní věci sílu vůle, intelektu, citu spolu s manifestační vírou, dynamizujeme a posilujeme síly pomocí překážek, vzniká automatické zhuštění stvořené věci. Tímto způsobem vlastně používáme ve vědomí čtyřpólové magnety.