Jak působí akáša na astrální tělo?

03.05.2020

Akáša působí na astrální tělo pomocí síly aktivní vůle věčného ducha, jenž je částí akášického principu, silou imaginace (představivosti) a pomocí manifestační víry, tedy tvůrčí silou. Pomocí elektromagnetického fluida mentální matrice, která představuje v člověku nejjemnější duchovní látku, působí akášický princip, jenž všechno řídí, na astrální tělo, na jeho astrální matrici. To znamená, že čtyřpólový magnet vyzařuje do polarity astrální matrice vlastnosti a síly věčného ducha. Tímto způsobem řídí také veškeré funkce živlů v astrálním těle.