Jak působí akášický princip na mentální úrovni?

03.12.2019

Akašický princip působí v mentální sféře mimo prostor a čas jako svět příčin. Je to nejvyšší, nepochopitelná, nezvládnutelná síla, která všechno vytvořila a také vše řídí. V člověku vstoupí v mentální sféře v platnost jako nejvyšší, vládnoucí a řídící akašický princip v mentální matrici a ve vědomí. Dále jako kontrolující božský princip svědomí, v intuici (tušení), inspiraci, ve víře a pudu sebezáchovy. Staví nám do cesty překážky při cvičení v mentální sféře pomocí myšlenek, obrazů a představ, které sice naše cviky ruší, avšak ve prospěch posílení naší vůle tzn, v případě, že cvičím kontrolu myšlenek (toto cvičení byl můj cíl), nemohu najednou od cviku odbočit a říct si, že teď budu cvičit kázeň myšlenek, protože mě přepadla super jiná myšlenka i s obrazotvorností, která se mi líbí a zamlouvá (toto je chyba!). Mentální matrice je nejjemnější látka duchovního akašického principu. Svazuje mentální a astrální tělo dohromady a přenáší všechny myšlenky, plastické obrazy, dojmy do vědomí našeho ducha. Na mentální úrovni se projevuje akašický princip v elektrických, magnetických, elektromagnetických a naturálních, indiferentních (nevýznamných) myšlenkách. V myšlenkách se nacházejí stěžejní, z prasvěta příčin akašického principu pocházející představy. Prostřednictvím těchto představ působí akašický princip na naše vědomí a podvědomí v myšlenkách, čímž se tyto stávají přijatými a zpracovanými, odmítnutými nebo uskutečněnými.   

Co je účelem osudovosti v mentální sféře? Všechny myšlenky, obrazy, dojmy apod, jako příčiny náležící do mentální sféry, jsou pečlivě a přesně vnášeny, zaznamenávají se ve světě příčin v mentální sféře, aby se mohly vytvářet podle své vnitřní hodnoty, pozitivní nebo negativní, příslušných zákonitých účinků nebo následků - které mají velký vliv na charakter (vlastnosti) člověka. Tato zpětná zrcadlení, působení se vracejí zpět k člověku: pozitivní, aby ho ještě více zušlechtily, negativní, aby ho ovlivňovaly tak dlouho, dokud jeho chyby a jejich příčiny nevyrovnají. 

Jak poznám zda-li jsem dostatečně zralý pro vývoj ducha? Zralý duch došel k poznání a přesvědčení, že je části božského principu a hledá proto cestu, pramen, aby se s tímto nejvyšším božským principem ztotožnil. Dále potom vysoce vyvinutý duch se již s božským principem ztotožnil a pokračuje v cestě nejvyššího zušlechťování a zdokonalování.