Jak působí alkohol, omamné a dráždivé látky?

10.03.2020

Alkohol, je-li trvale požíván, zvláště jako předmět náruživosti, otupuje mentální oblast myšlení, tedy vědomí a podvědomí. Podle toho také rozum, paměť, rychlost, vnímání, schopnost poznání a rozeznávání, jakož i cit a vůli.

Zvyšuje vášeň až k opilství a škodí na materiální úrovni nervovému systému, ke kterému patří velký a malý mozek včetně páteře. Alkohol je ohnivý nápoj, obsahuje silně koncentrovanou dávku principu ohně. Jestliže ho člověk neustále užívá, způsobuje si silné rušení živlu ohně, jenž v něm postupně zesiluje, až se z toho vyvine vážná nemoc, která zaútočí na nervový systém a smysly.

Totéž platí pro užívání narkotik (drog, omamných jedů) a dráždivých látek. Někdy se pomocí předráždění oslabených smyslů, zvláště prostřednictvím dráždivých látek a narkotik, vyvinou dočasně jasnozřivost, jasnosluch a jasnocit. Může se ale také jednat pouze o halucinace. V obou případech jde o velmi škodlivé jevy, které mnohdy skončí v léčebném ústavu pro duševně choré.

Příroda, zákonitost reaguje na taková silně negativní rušení pomocí jisté kompenzace (vyrovnání). Silný, předimenzovaný oheň v mentální a astrální rovině vyvolává u postiženého často stav čtvrté dimenze (rozměru), to znamená, že se cítí být mimo čas a prostor. Současně ovlivňuje určité smysly, zvláště zrak, který je ovládán živlem ohně. Takový člověk možná znenadání spatří okolí a bytosti neviditelného světa, ale prožije halucinace, jež pocházejí z ovlivněného podvědomí a předrážděných smyslů.