Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Jak působí osobní a univerzální Bůh v mentální sféře?

22.04.2020

Osobní Bůh na nás působí v mentální oblasti intuitivně a inspirativně. Vede nás pomocí myšlenek k sebepoznání a zušlechtění. Řídí náš božský princip věčného ducha, abychom se každým dnem přibližovali osobnímu Bohu a nakonec se s ním ztotožnili.

Univerzální Bůh nám klade v mentální oblasti do cesty překážky, až do okamžiku, v němž ovládneme veškeré univerzální živly a jejich vlastnosti. To se projevuje obzvláště v sebepozorování, cvičeních, ale též v obyčejném životě.

Univerzální Bůh se v nás projevuje v mentální oblasti jako negativní stav mimo čas a prostor, jako absolutní Nic, jako prázdnota a také ve svědomí.