Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Jak rozšiřujeme vědomí?

08.04.2020

Vědomí rozšiřujeme cvičeními, která zahrnují vesměs optická, akustická a pocitová cvičení. Také autosugescí, meditací a modlitbou můžeme své vědomí rozšiřovat a posilovat.