Jak se chovají čas a prostor vůči tělu?

31.05.2020

Čas a prostor působí v hmotné sféře tak, aby člověk mohl ve svém fyzickém těle prožít zkušenost omezení. Taková zkušenost patří k podmínkám pro jeho život ve třetí dimenzi, k úhrnu jeho mentální, astrální a fyzické existence.