Jak se připravuje (preparuje) tělo pro různé účely, např. léčení? O materializaci (zhmotňování)

18.05.2020

Pro účel léčení je možno buď celé tělo, nebo pouze ruce prolnout životní silou a pak přenést na nemocného člověka, jeho nemocný orgán, nemocnou část těla.

Pro materializaci může mág v sobě nebo mimo sebe sama určitý živel tak mocně zhustit, že při projekci do určité věci, představy, se tato věc nebo představa rovnou zhmotní. Je rovnou hmatatelná a může být tedy pozorována i neškoleným člověkem.