Jak se projevuje akášický princip u obyčejného člověka a u hermetika?

25.06.2020

Na tuto otázku napíšu velmi jednoduchou odpověď, ale o to hlubší a pro bytosti pokročilé velmi cennou, protože věta níže je velmi cenným univerzálním zákonem: (Zkuste o této větě přemýšlet)

Akášický princip se u obyčejného člověka projevuje ve svědomí, u hermetika v sebevědomí, v uvědomění si sebe sama

Děkuji Mistře...