Jak se projevuje mentál a astrál prostřednictvím pěti smyslů lidského organismu?

04.06.2020

Mentál se projevuje v hmotné sféře prostřednictvím písemných či vyřčených myšlenek nebo obrazů a představ. Astrál se v hmotné sféře projevuje prostřednictvím vášní, špatných návyků, negativních vlastností nebo projevy pozitivních vlastností: láskou, poctivostí, spravedlností, prací a zručností všeho druhu v pozitivním smyslu, s odpovídajícím citovým zabarvením. Při tom využíváme zpravidla všech smyslů našeho hmotného těla.