Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Jak se projevuje nerovnováha v oblasti mentální, astrální a hmotné?

26.01.2020

Reaguji krátce na emailový dotaz viz název tohoto tématu. Ztráta živlové rovnováhy se projevuje v mentální oblasti prostřednictvím všech negativních vlastností a nemocí ducha. Nejsou-li dostatečně zhuštěny nemohou se přenášet a ztělesňovat v astrální sféře. V astrální úrovni vzniká elementární nerovnováha prostřednictvím negativních vlastností a nemocí pomocí projekce do nějaké životní situace. V materiální oblasti vznikají nemoci projevy negativních vlastností (viz mé starší články), náruživostí a špatných návyků v řeči, pocitech a myšlenkách, které jsou přenášeny jako zralé účinky z astrální úrovně do úrovně hmotné. Negativní vlastnosti a síly jsou zářícími účinky živlů, které pocházejí z jejich negativních pólů. Projevují se vesměs jako hmotná astrální aura a mentální aura. 

Ještě přidám krátkou glosu o působení nervů a jejich přetěžování. Nervy jsou hlavním faktorem všech našich smyslů, Jejich hlavní centrum se nachází v mozku a v páteři. Každý smysl je spojen nervy, jako elektrickým vedením, se svým hlavním centrem v hlavě, v mozku. Smyslové vnímání nastává prostřednictvím smyslových orgánů nervovou cestou k mozku, kde si toto vnímání uvědomujeme. Nervy bývají oslabovány, pokud je nějakým způsobem přetěžujeme, např, oči světlem, uši přílišným zvukem, popř, popálením, poraněním nervů kdekoliv na těle. Jakmile onemocní nervy mohou působit škodlivým vlivem na naše zdraví a smysly. Také různé nemoci mají na nervy a smysly škodlivý a rušivý vliv.