Jak se projevují poruchy v astrálním těle?

05.02.2020

Poruchy v astrálním těle se projevují jako různé duševní choroby jako jsou například duševní zaostalost (retardace), náměsíčnost, padoucnice, nevyrovnanými negativními vlastnostmi, slabomyslností a jinými duševními nemocemi. Tyto choroby mají příčinu v těžkých poruchách elektrického a magnetického fluida a tím i v poruchách mezi astrálním a hmotným tělem, nebo astrálním a mentálním tělem. 

Astrální nemoci léčíme pomoci silně koncentrované životní síly, kterou prolneme přáním naprostého zdraví pacienta. Nahromaděnou životní sílu přitahujeme přímo z univerza (vesmíru) a řídíme ji do astrálního těla nemocného člověka, aniž bychom tuto sílu nechali projít vlastním tělem. Tím tedy překazíme každou slabost naší vitality a zabráníme současně promíseni našeho ódu (charakteru) s ódem nemocného člověka, od kterého bychom se jinak mohli infikovat jeho negativními vlastnostmi. Mnohé nemoci, jako náměsíčnost, padoucnice apod je možno léčit posílením chybějícího fluida. Tam kde jde o poruchu mezi mentálním a astrálním tělem může se mág pustit do odstranění této poruchy pomocí odpovídajícího posílení oslabeného živlu popř elektrického nebo magnetického fluida.