Jak se vyvíjí mentální existence na druhé straně, po opuštění astrálního těla?

24.04.2020

Po přechodu z materiální úrovně žije člověk, jeho duch, dále v astrální oblasti, se svým astrálním tělem. Zde také ztratí své astrální tělo vlivem rozkladných elementárních procesů a přechází automaticky do mentální sféry, kde žije toliko jeho duch v odpovídající zóně mentálního světa. Čím víc byl člověk na hmotné úrovni čistý a vyrovnaný, tím jemnější je zóna mentálního světa, kterou obývá a které se přizpůsobuje. Později se opět vrací zpět do materiálního světa, aby se úplně vyrovnal, zušlechtil, zdokonalil.