Jak vidí bytosti jiných meziplanetárních sfér člověka, který se zabývá hermetikou?

06.07.2020

Meziplanetární bytosti považují hermetika za dokonalou meziplanetární bytost, která se svou jasně zářící aurou zřetelně liší od ostatních normálních lidských bytostí.