Jaký je účel osudovosti v mentální sféře?

12.04.2020

Všechny myšlenky, obrazy, dojmy atd., jako příčiny náležející do mentální sféry, jsou pečlivě a přesně vnášeny, zaznamenávají se ve světě příčin v mentální sféře, aby se mohly vytvářet podle své vnitřní hodnoty, pozitivní nebo negativní, příslušných zákonitých účinků nebo následků - které mají veliký vliv na charakter (vlastnosti) člověka.Tato zpětná zrcadlení, působení se vracejí zpět k člověku: pozitivní, aby ho ještě více zušlechtily, negativní, aby ho ovlivňovaly tak dlouho, dokud jeho chyby a jejich příčiny nevyrovnají.

Jak působí mentální a astrální látky na duchovní mysl?

Mentální a astrální látky působí prostřednictvím dojmů (vnímání) na duchovní mysl, která ze všech sfér prostřednictvím mentální matrice dochází až k vědomí ducha. V mentální látce působí mimo čas a prostor, v astrální sféře v prostoru. Duch zpracovává tyto dojmy za pomoci elementárních funkcí čtyřpólového magnetu v mentálním a astrálním těle.