Jaký rozdíl je mezi mystikou, kabalou, magií a hermetikou?

05.07.2020

Mystik, pokud není současně mágem, se k Bohu blíží pomocí všelásky, mág tak činí cestou vůle a ovládání. Při zasvěcení ovšem neexistuje rozdíl mezi mystikou a magií, neboť zasvěcený mág je zpravidla zároveň mystikem.

Magie a kabala jsou nejvyšší existující vědy. Hermetika řeší otázky vztahující se k Bohu, člověku a kosmu víceméně filozofickým způsobem. Pojem hermetika bývá ale v literatuře interpretována různými způsoby, jeden z nich je např. odvozen od jména Hermes Trismegistos. Magie je praktická věda, odpovídající nejvyššímu umění, zatímco kabala je přísně exaktně založena na nejvyšším poznání, vševědoucnosti a vědě.