Jednání s myšlenkami a s bytostmi při jejich vtírání se do mysli

21.11.2021

Často se setkáváme s myšlenkami, popřípadě s bytostmi, které se nám vtírají do mysli. V obou případech se jak myšlenky, tak bytosti snaží s námi navázat kontakt a vnucují nám své problémy, zájmy, obrazy, názory. K tomu účelu nás výborně naladí a co nejjemněji začnou svou činnost, abychom ani nepozorovali, kde se vzaly. Bystrý pozorovatel však získá dojem, že myšlenky od bytostí si na počátku svého působení samy dávají eventuální otázky a odpovědi, popřípadě začnou samy řešit problém, který nám chtějí vnutit. Tato diplomatická hra myšlenek je úžasná. Nejdříve začnou nepozorovaně samy, rozhovoří se v nás, naladí nás, a když zahnízdí v naší mysli, přestanou, abychom sami pokračovali v myšlenkách a pocitech se zájmem o jejich vnucované věci, názory atd. Teprve když jsme poznali, kam vlastně míří, začneme je ničit a obracet tam, kam patří, a tak je ovládáme. Nebo nám vnutí tak zajímavou otázku, problém, věc, názor, že se neubráníme, abychom na něj nereagovali. Tímto postupem se myšlenky, bytosti, pokoušejí rozvrátit hlavě naší samostatnost, nehledě k různým působením ostatních přidružených vlastností s doprovodem citového a jiného smyslového zabarvení.

Jejich snahou tedy je, jak již bylo řečeno, nejdříve s námi navázat kontakt, a když se jim to podaří, nutí nás k přemýšlení o jejich věcech, názorech, problémech, jež jsou však pouhou záminkou. Jestliže se s nimi pustíme do diskuze, vítězí, neboť právě toho chtěly dosáhnout. Kdybychom nebyli ohledně těchto věcí opatrní, pokračovaly by tak dlouho, až by si náš rozum, vědomí, naši myšlenkovou přijímací a vysílací stanici obsadily, takže by mohly, kdykoliv se jim zlíbí, naším prostřednictvím přijímat, vysílat a zpracovávat svou látku a zároveň z nás udělat své nevědomé otroky. Proto vždy musíme mít každou myšlenku pod svou kontrolou, to znamená, že každou myšlenku musíme ihned rozebrat, co nám chce říct, jaký je její cíl, účel, a je-li pro nás škodlivý, bezcenný, myšlenku ihned zničíme a odhodíme, ovládneme. Přijímáme jen myšlenky pro nás prospěšné a s nimi pracujeme. Takovým způsobem ovládáme všechny myšlenky. 

Někdy se takové myšlenky znovu a znovu vracejí, i když jsme je odmítli. Jsou jako dotěrné mouchy. Proto je budeme tak dlouho potírat, až se ztratí. Při tomto boji s myšlenkami je hlavní, abychom od nich nic nepřijímali za své vlastní, i když se nám to sebelépe a sebevíce urputně snaží vnutit. Tím se uchráníme před tvořením jakýchkoliv příčin do světa Příčin.

Konečně každý mág se hned na počátku své cesty učil v prvé řadě ovládat myšlenky a s nimi i pocity. A proto mu tyto podrobnosti jistě přijdou vhod, chce-li dosáhnout naprostého ovládání myšlenek, s nimiž každodenně přichází do styku a které jsou pro něho běžným, ale velmi důležitým artiklem.