Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Jednoduchost

11.12.2020

Na světě je mnoho věcí jednoduchých a složitých. Složité věci, zamotané problémy jsou zpravidla obtížněji pochopitelné nežli jednoduché, a proto vyžadují odborné znalosti, bystrý vtipný rozum a určitou praxi. Podívejme se však na jednoduchost z magického hlediska. Čím více se nám zdá některé magické cvičení nebo magický úkol složitější, těžší, tím více opěrných bodů potřebujeme k jejich realizování. Jinými slovy řečeno, čím slabší je naše tvůrčí vlastnost, koncentrace a imaginace a čím méně při tom máme víry, důvěry v tyto věci, tím více potřebujeme opěrných bodů, abychom dosáhli určitých výsledků, odpovídajících naší zralosti, našemu stupni vývoje. 

Naopak čím více odbouráváme všechny dosavadní opěrné body, tím více zjednodušujeme svůj vývoj v koncentraci, tím více stoupá naše víra a tím účinnější jsou naše výsledky. Je to vývojová fáze na naší cestě, která nás posiluje a vede bezpečně k vytýčenému cíli. Konečně jsme-li natolik zralí, odhodíme i poslední opěrný bod jako zbytečný a vše tvoříme, ovládáme, přijímáme, prožíváme co nejjednodušeji a také nejúčinněji. 

Jednoduchého člověka poznáváme podle jeho chování. Všechny problémy, záležitosti, věci, stavy, příčiny, následky, činy, myšlenky, pocity si vysvětluje co nejjednodušším způsobem, tj., podle univerzálního vědomí a pravdy, tedy nikoliv osobně, relativně. Odhazuje z těchto věcí jakékoliv nánosy a přívěsky, kudrlinky, okrasy, obaly, klamy, lži, podvody a dostává se tak vždy k jádru takové věci, záležitosti, problému, i kdyby se zdál sebesložitější. Při tom se opírá o své nejvýše dosažitelné poslání, vědomí, univerzální Pravdu, které jej nikdy nezklamou, protože je užívá výslovně ke šlechetným cílům, účelům. Jednoduchost chápaná v tomto smyslu je vlastně do určité míry jasnovidností, neboť dotyčná osoba vidí a ví, zná okamžitě vše, co potřebuje vědět, když se zapojí do čtvrté dimenze, kde je jí vše jasné a naprosto správné, skutečné, odpovídající univerzální Pravdě. Proto jednodušší lidé chápou svým odlišným způsobem i ty nejsložitější problémy jednoduše a okamžitě se dovedou o věci na patřičném místě a před povolanými osobami vyjadřovat. 

Je nám známo, že mnohé vynálezy a objevy na poli atomové energie byly již dávno známy některým opravdovým zasvěcencům, kteří však toto tajemství nikdy nezneužili pro jakékoliv sobecké cíle, a tím méně aby toto tajemství někde profanovali nebo je dali do rukou nepovolaných lidí. A jak prostá a jednoduchá je pravda a jádro věci - tajemství. 

Dnešní generace nezasvěcených lidí teprve nyní dochází k těmto již dávno známým věcem, a to tak složitým způsobem, že prostý člověk by to vůbec nemohl pochopit. Kolik času, podporných zkusmých pokusů museli příslušní vědci vynaložit k objevení atomové energie a na její využití, nežli se dopracovali současných výsledků, které jsou však stále ještě v začátcích a velmi nedokonalé. Zároveň však, a to je při tom nejsmutnější, nezodpovědní lidé používají (nebo se k tomu alespoň připravují) tuto obrovskou energii  ponejvíce k sobeckým účelům, tj., k výrobě vraždících nástrojů na hromadné ničení všeho, co na tomto světě existuje. Jejich vývoj nedošel ještě tak daleko, aby poznali pravou jednoduchost všeho, co existuje, tj., pravou šlechetnost člověka! 

Jen šlechetnému patří celý svět a ostatním jen tolik, co odpovídá stupni jejich vývoje!