Jemnost v projevech a v požitcích

02.03.2021

Čím více stoupá naše živlová vyrovnanost, tím jemnější jsou naše duchovní a duševní projevy a tím jemněji prožíváme veškeré pocitové stavy - duševní požitky. V takovém stavu je nám opravu zatěžko přizpůsobovat se hrubým projevům druhých lidí, od kterých jsme se nedávno tak nesnadno odpoutali. Proto si svou jemnost pečlivě chráníme ve svém přesvědčení, ve svém duchu a v duši, i když jsme nuceni jednat s lidmi podle dané situace hrubě, naoko třeba i surově. Zde na hmotné úrovni je to dobrá hra, kterou používáme k zamaskování své pravé osobnosti. A v takovém případě je dovoleno používat, v mezích zákonů, všechny prostředky, které jsou po ruce, aniž tím ohrožujeme svou jemnost. 

Jemnost je známkou dobrého a vybraného charakteru, je to značný pokrok v duševním a duchovním vývoji, který si bereme s sebou do Věčnosti. Jemnost ovšem neznamená, že bychom se ostýchali někomu říci své mínění, i kdyby bylo sebetvrdší, zvláště je-li to třeba z našeho magického hlediska. Každému to musíme říct tak, aby tomu dobře rozuměl. Ovšem nechápe-li to jemným způsobem, řekneme mu to trochu smělejším způsobem a třeba i hrubším způsobem. 

Upřímnou jemností docilujeme úspěchů v magickém umění a i ve veřejném životě. Každý jen trochu vzdělaný člověk respektuje vždy daleko více jemnost ve všem jednání než hrubé, třeba i násilní projevy, které jsou s hrubostí zpravidla spojeny. Podle toho můžeme soudit, jak nadevše více a mohutněji působí naše jemné chování ve světě neviditelném, kterému se tímto způsobem nejvíce přibližujeme a napodobujeme jej tak. Čím jemnějšími se stáváme, tím více jsme také schopni nabývat veškerých univerzálních sil a schopností vědění a tím lépe pokračujeme v našem magickém vývoji. 

Právě jemností docilujeme zušlechťování svého nesmrtelného ducha a své duše tj., svého charakteru. Jemnost je vlastně odbourávání všech hrubohmotných projevů a požitků a přibližování se zcela čtvrté dimenzi tj. duchovnímu stavu v ákáše. Jemnosti je nám velice zapotřebí, abychom poznávali i ty nejemnější odstíny všech svých vlastností negativních (pasivních) i pozitivních (aktivních), neboť jen takovýmto způsobem můžeme poznávat velikou hloubku svého charakteru a co nejvíce jej zušlechťovat právě odstraňováním i těch nejnepatrnějších chybiček, vad a nedostatků. 

Z toho poznáváme, že v duchovním životě neviditelného světa je nám zapotřebí té největší jemnosti ve všem našem cvičení, ve všech magických pracích a při styku s neviditelnými bytostmi, abychom vše co nejlépe chápali, poznávali a docilovali dobrých úspěchů. Na hrubohmotné úrovni si náš duch navykl na jednání a styk s výhradně hrubohmotným světem a proto se velmi těžko vracíme ke své původní duchovní jemnosti, kterou musíme čerpat z nejhlubších pramenů univerza - ákáši. Kdo tuto jemnost nemá, nemůže navázat správný styk s neviditelným světem a nemůže po této stránce docílit žádného úspěchu. Upozorňujeme, že tu jde o opravdovou jemnost nesmrtelného ducha, jež se automaticky přenáší do našeho astrálního a hrubohmotného těla, která se jí samozřejmě přizpůsobují. 

 Děkuji Mistře...