Ješitnost

05.12.2020

Tato vlastnost, druh pýchy, se vyznačuje samolibostí, domýšlivostí a marnivostí dohromady, současně nestrpí žádný odpor v názorech druhého, zvláště ne u osob podřízených a ješitným osobám na nich závislým. Ješitní lidé trvají tvrdohlavě na svých názorech, neboť je ze svého vlastního hlediska pokládají ze jedině správné. Jsou však zbabělí tam, kde chybují, a nechtějí tyto chyby přiznat ani sami sobě, ani před druhými. 

Stihne-li je nějaká nehoda, neúspěch, třeba při úředním jednání, těžce to snášejí a snaží se veškerou tíhu a odpovědnost svalit na druhé. Dělají to většinou nespravedlivě, pomlouvajíce své podřízené, na nich závislé osoby a dávají jin přímo najevo svou nelibost, jen aby se co nejlépe zbavili své odpovědnosti. Na druhých vidí každou sebemenší chybičku a hned ji kritizují, ale na sobě nevidí zpravidla nic. Rádi se oddávají marnivosti, tj., marně nasazují v sázku vše, co by je ještě více povzneslo do popředí a pomohlo jim po jakékoliv stránce. Obětují na to čas, peníze i zdraví a třeba i svou existenci, jen když dosáhnou svého cíle. Významně u nich proniká samolibost, neboť si nechají zřejmě lichotit, považují to za samozřejmé a tyto falešné lichotky velice rádi přijímají.