Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Kabalistická magie

29.06.2022

Dříve než ukončím teoretické pojednání o kabalistické mystice a přejdu k popisování praktické kabaly, uvedu ještě v krátkosti něco o kabalistické magii, aby mohl kabalista i tuto správně posoudit. 

Kabalistická mystika má, jak z uvedeného vysvítá, za účel, připravit mikrokosmos, tedy tělo, duší a ducha pro upotřebení písmen natolik, aby byl kabalista schopen sloužit stvořiteli, to znamená, aby dokázal slovem tvořivě působit. Na podkladě soustavných cvičení za pomoci vůle, intelektu, citu a vědomí společně s imaginací se dostane každému písmenu zcela jiný význam, než když se vysloví intelektuálně. Kabalistickým způsobem složená, univerzálním zákonům přesně odpovídající slova jsou slova tvořivá, se stejným účinkem, jako kdyby byla vyslovena samotným Bohem.

Kabalisticky mluvit znamená: z NIČEHO NĚCO tvořit. Toto je největší, člověku se projevující a srozumitelné mystérium, totiž, že po způsobu stvořitele je člověk schopen uvést vědomě univerzální zákony do pohybu. Každé správně magicko-kabalisticky vyřknuté slovo se musí okamžitě realizovat. Nikdy se nezasvěcenci nepoštěstí, vyvolat sílu písmena čtyřpólově, protože k tomu nemá schopnost ducha, duše a těla, aby vyslovil tvořivě kabalistická písmena a slova.

Samotné teoretické znalosti nikoho neuschopní k tomu, dát síly do pohybu, které zahrnují jednotlivá písmena a slova. Proto jsem vždy znovu poukazoval na to, aby každý žák probral prakticky nejprve první dílo "Brána k opravdovému zasvěcení", protože postupným vývinem těla, duše a ducha dosáhne určitého stupně zralosti a ony čtyři základní vlastnosti ducha školí náležitě přípravnými cviky na cestě k dokonalosti.
Kdo však započne ihned se studiem kabalistické mystiky, aniž by měl první učební běh za sebou, musí se velmi dlouhým cvičením jednotlivých základních vlastností teprve pozvolna vyvíjet. To je mnohem svízelnější, než praktické propracování první tarotové karty. 

Kabalistická mystika je tedy přípravou těla, duše a ducha a nezbytná k naučení magického slova, kosmické řeči, a k jejímu praktickému upotřebení. Kabalistickou magii je možno provádět teprve tehdy, je-li tělo, duše a duch náležitě připraveno dle univerzálních zákonů, tj. tetragramatonickým klíčem.

Indická terminologie volila pro kabalistickou magii slovo WAG, které označuje stav zralosti v hrtanu se nacházejícího Visudha-centra. Rozdíl mezi mágem a kabalistou je, že mág děkuje za žádané účinky bytostem, které přivodily příčiny, kdežto mág s kabalou obeznámený, opravdový kabalista, způsobí vše tvořivým slovem, bez rozdílu sféry a úrovně, aniž by k tomu musel použít bytostí.

V kabalistické magii je mnoho soustav a pro praxi se dá upotřebit mnoho klíčů. Všechny je popsat by znamenalo naplnit celé svazky. Uvažme jen, že se např. jedna základní vlastnost ducha nechá provádět pomocí 32 soustav a jelikož má lidský duch čtyři základní vlastnosti, je celkem 128 soustav, které by se nechaly podle sefirotské klíčové stupnice rozdělit do 10 stupňů.

Popisuji soustavnou potřebu pouze jednoho klíče a to tetragramatonického, který je klíčem absolutna a realizace. V kabalistické magii je tetragramatonický klíč jedním z nejdůležitějších univerzálních klíčů, se kterým začíná všude studium kabaly. Tímto popisem zasvěcuji kabalistu do tajů nevyslovitelného jména, tedy do upotřebení tetragramatonického klíče natolik, že bude schopen chápat se univerzální řeči, aby mohl skrze slovo tvořivě působit.

Konečně se v tomto popisu zmiňuji také ještě o kabalistickomagické talismanologii. Magicko-kabalistické talismany jsou buď znaky, symboly nebo písmena, které se vrývají nebo píší v analogii s univerzálními zákony. 

Jednotlivá písmena nebo znaky se nabijí pomocí tvořivého slova, správně kabalisticky řečeno se čtyřmi základními vlastnostmi ducha. Takový magicko-kabalistický talisman se nikdy nemine účinkem, protože je kabalistické slovo poutáno za účelem působnosti k dotyčnému znaku, k talismanu nebo pentaklu atd. a představuje tedy skutečný magický nástroj. S kabalisticko-magickou talismanologií se samozřejmě může zabývat jen zkušený mág, který je v magii a kabale dokonale zběhlý.