Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Karma

13.01.2020

Karma, karma, karma, karma - nejedná se o psaní článku pod vlivem alkoholu a tudíž splynutí čtyř slov v jedno, ale o opakování slova s přihlédnutím jeho významu ke čtyřpólovému magnetu. Karma - slovo, které každý z nás zná v které nějakým způsobem věří (velmi rádi ho používají sportovci), ale odkud toto slovo pochází a na co vůbec, pro nás jako hermetiky, ukazuje? Jak magicky toto slůvko zní a co vše v nás jeho vyřčení vyvolává? Našli jsme, známe vůbec hloubkovou podstatu tohoto slova a dokážeme si tento nejvyšší, nejčistší, nejdokonalejší a nejspravedlivější univerzální zákon vůbec vysvětlit?  

Karma je svět příčin (ať se nám to líbí, nebo ne), je to svět archetypů s kterými každodenně pracujeme a jsme v něm ať už vědomě či nevědomě činní. Je to sféra, ze které bylo stvořeno všechno bytí, které vůbec existuje. Je to třetí božská emanace. Jedno je ON, ten se dělí na druhé a třetí (dobro a zlo) a jejich vlivu říkáme, osud. Svět příčin existuje ve všech úrovních a každá příčina zanechává ve své příčinné úrovni následek - mentální příčina, zanechá mentální následek, astrální příčina, astrální následek a hmotná příčina zanechá následek hmotný (pokud někdo teď odhalil, že máme tři karmy, tak je tomu v skutku tak). Na obyčejného člověka, který nemá vycvičenou vůli působí svět příčin (karma, osud) natolik, kolik toho on sám z té či oné úrovně ovládá. Například, ovládne-li v mentální úrovni myšlenku, kterou mu posílá karma, a to pokaždé, když se ona myšlenka vyskytne, pak si může říct, že ovládá karmickou sílu této myšlenky, čili je absolutním pánem této příčiny. Ovládání, v tomto případě nastává tehdy, když se stalo člověku zvykem, tedy když samozřejmě ovládne každou myšlenku - stejně tak, jako když v hmotném světě ovládneme každou negativní vlastnost, která nás pokouší a do hmotného světa se neprojevíme (např. nerozčílím se). Pozor, ovládání (bdělostí) není potlačení. Potlačení je zabrzdění, zastavení a zamezení přítoku příčinného vlivu - jak už jsem psal dříve, podobá se zadržování vodní hladiny, která však povolí, když napětí dosáhne určitého významného vlivu (síly). Pak se hladina zlomí, potlačované hráze povolí a v našem případě pak člověk dvojnásob podlehne karmickému útoku. Každá myšlenka (karmický, mentální tlak), každý astrální pocit (astrální tlak) a každá hmotná věc, zanechává ve světě příčin svou stopu, protože jsme tento obraz (mentální, astrální, hmotný) zabarvili svou vůlí (magnetickou nebo elektrickou aurou) - je to jako digitální podpis, otisk prstu, který jsme pod danou příčinu, skutkovou podstatu zaznamenali. Jsme tedy odpovědní za všechny dobré i zlé příčiny - tomu se říká osud. Co z toho pro nás plyne? Ovládejte myšlenky, nedávejte zlým myšlenkám pocitového zabarvení, neboť tím si již tvoříte zlý následek: tím již myšlenku neovládáme, jen jí snad potlačíme. Jasnovidec, který se svým mentálem nebo astrálem dovede prosadit do patřičné úrovně, má možnost v této sféře číst vše, co bylo zapsáno (zapříčiněno). Proto může číst myšlenky dávných věků, myšlenky jednotlivců i skupin, vidět minulost, přítomnost a budoucnost. Smyslem hermetického cvičení je posílit různými praktikami naši vůli, umět a dovést vědomě působit na karmu. Dosáhneme-li absolutní živlové rovnováhy, přestane na nás karma tokem působit a začneme podléhat božské Prozřetelnosti, čili se přiblížíme k Bohu a on k nám: tím se stáváme bohočlověkem, pak si můžeme říct "Já a Otec, jedno jsme". Ve všech náboženstvích, ve kterých se obracíme k Bohu, získáváme první předpoklady pro hermetickou cestu. Bůh nám v těchto začátcích cesty následkem své lásky a milosrdenství dává poznat svou spravedlnost, zákonitost, a proto pak vše neseme lehčeji a volněji. Tak daleko sahá božská láska a Prozřetelnost. Ve vyšších sférách však poznáme, že žádná božská láska ani milosrdenství nezmenšuje zákon příčiny a následků, neboť pak by Bůh sám popřel sebe sama. Svět příčin, působí na naší úroveň prostřednictvím živlů. tzn. Hlavně tedy vše ovládejte a nepotlačujte. Zbavte se vlastností a to buď vlastnostmi opačnými /cestou pasivní kdy neposilujete vůli/ nebo použijte přímo vůle. Vždy zůstaňte klidní, buďte nedotknutelní, nepoddávejte se! Když se nepoddáte, máte vlastnost zvládnutou - nic vás nesmí pocitově zasáhnout. Karma, často působí prostřednictvím cizích lidí - avšak na nepřítele působí klid. Buďte tedy klidní, nedotknutelní, nedejte se ničím strhnout (například neprojevte strach) a buďte vždy pocitově neteční - poté máte vlastnost zvládnutou. My napodobujeme Boha a on je klidný a mlčenlivý. Z ničeho si tedy nic nedělejte, nic vás nesmí vyvézt z rovnováhy, pěstujte pouze klid, nedotknutelnost, ovládejte se a nenechte se strhnout pocitem!