Každou situaci brát vážně

22.06.2021

Co vlastně znamená brát každou situaci vážně? Ze zkušenosti víme, že mnohdy prožíváme situace, stavy, věci, záležitosti naprosto mělké, pro nás bezvýznamné, které nás spíše okrádají o čas a o jiné významné práce a činnosti, kterým bychom se mohli ve zmeškané době věnovat. Nicméně i takové nezáživné věci musíme poznávat a prožívat, neboť nejsou zcela bezvýznamné a mělké, jak se mnohý z nás domnívá. Přinejmenším se při těchto příležitostech můžeme poučit o různých poměrech v současné společnosti, poznávat charaktery různých lidí a náš vzájemný vztah a poměr k těmto osobám a záležitostem.

Všude ve vzájemném styku působí povahové vlastnosti různých lidí, a jsme-li do takového kolektivu zapojeni, máme nejlepší příležitost poctivě bojovat proti všem našim negativním (pasivním) vlastnostem, vášním, zlozvykům, které se u nás nejvíce a nejúčinněji projevují, právě když se jich nejméně nadějeme, kdy jsme strháváni přítomností účinkujících negativních stavů a vlastností přítomných osob. V tomto prostředí právě nemáme možnost se tak účinně bránit a vítězit nad negativními (pasivními) vlastnostmi, jako když jsme sami a oddáváme se těmto posvátným věcem. A to je právě vzácná a nejlepší příležitost, jak si vyzkoušet, do jaké míry ovládáme všechny naše negativní (pasivní) vlastnosti, vášně, zlozvyky, proti kterým bojujeme.

I zde jasně pozorujeme, že nic na světě se neděje nadarmo, že jsme vlastně nic nepromarnili, protože se nám tímto způsobem naskytla vzácná příležitost poznávat své slabiny a co nejvíce je odstraňovat. Po této stránce tedy musíme brát každou situaci vážně, i když si momentálně neuvědomujeme její pravý výchovný účel. Jsme-li však již tak dalece vyspělí, pochopíme ihned jasně význam každé situace a tak z ní čerpáme moudré ponaučení. 

Jak víme, i sebehorší žerty jsou nadevše účinné a pro nás a pro mnohé lidi velice prospěšné svou výchovnou hodnotou. I když je snad někdo nebere vážně, přeci si třeba podvědomě uvědomuje a prožívá, že jejich jádro se důsledně dotýká jeho povahy, a takový žert, kterým se cítí uražen, jej často pálí jako řeřavé uhlí, neboť na něj občas vzpomíná.

V případě, že někdo odhodí dopis, knihu, žádost jiného člověka o určitou pomoc nebo nenávidí nějakou doktrínu, se kterou se vědomě setkává, a podobně jemu nepříjemné, odporné věci, stavy, záležitosti odmítá, bere takové věci opravdu vážně, protože mu připomínají to, co dobře nesnáší, s čím se dosud nevyrovnal, co mu škodí, protože neovládá a nezná pravou příčinu té které věci, problému, záležitosti, stavu a není schopen se s těmito věci vyrovnat a odstranit jejich účinky. 

I vyrovnaný člověk se setkává s mnohými problémy, které pro něj jsou na první pohled povrchní, nicotné, ale v jejich jádru nalézá určitou příčinu, která se ozývá jako následek a žádá o odstranění, o okamžité vyrovnání. 

Tímto způsobem se stává dokonalým Mistrem v ovládání všech vlastností, jak pozitivních (aktivních) tak negativních (pasivních), kterými se ještě více posiluje a utvrzuje ve svém stavu absolutní vyrovnanosti. Proto takový člověk bere každou situaci vážně a těží z ní co nejvíce pro nejšlechetnější úkoly a účely.