Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Kouzelné formule

24.06.2022

I o nich přináším v tomto popisu malé pojednání. Za prvé proto, že mají určitou souvislost s kabalou a za druhé, abych opravdovému kabalistovi vysvětlil, co vlastně kouzelná formulka je a jak jí musí umět rozlišovat od tantrických, mantrických a jiných formulí.

Jsou tantrické kouzelné formulky, které sice spočívají na univerzálních zákonech, ale na hrubohmotné úrovní se jich používá převážně jen pro sobecké účely. Tantrické kouzelné formule jsou sestavovány přesně podle univerzálních zákonů a každé jednotlivé písmeno obsahuje s ohledem na příčinu a účinek zákonitost, formuli příslušející. I kouzelník musí formuli upotřebit čtyřpólově, chce-li pomocí jemu svěřené kouzelné formule dosáhnout žádoucího účinku.

Dále existují kouzelné formule, které kouzelníkovi svěří bytosti. Tyto však s opravdovými tantrickými formulkami nemají nic společného. Takové formulky nemusí odpovídat univerzálním zákonům, protože je kouzelník dostal od bytosti. Při jejich upotřebení vyvolá obvykle žádoucí účinek nikoliv formule, nýbrž sama bytost a její služební duchové. O tom se obšírně zmiňuji již ve druhé Tarotové kartě "Praxe magické evokace".

Další druh kouzelných formulí je ten, když vice lidí používá ritualisticky pro dosažení určitého účelu jedné a téže kouzelné formule, čímž tvoří v neviditelném světě baterii čili volt. Nabitý volt vyvolá pak v neviditelném světě žádoucí účinek. Tohoto druhu kouzelných formulí mohou úspěšně používat i duchovně neškolené osoby. Tento druh má však onu nevýhodu, že osoba, formuli používající, je pak ke sféře sil duchovně tak silně poutaná, že se od této sféry může jen velmi těžko oprostit. Upotřebení takových kouzelných formulí je proto nebezpečné a nedoporučuje se žádnému kabalistovi.

Je ještě jeden druh kouzelných formulí a sice ten, u něhož se jediné slovo, bez ohledu na to, zdali vyjadřuje zákonitost nebo zdali vyhovuje dotyčnou ideu, opakuje tak dlouho, až se stane dynamicky působivé a vyvolá žádoucí účinek. Netřeba zvlášť podotýkat, že dynamizace takové formule vyžaduje mnoho času a trpělivosti.

Jak vidno, jsou tantrické, tedy univerzální kouzelné formule se zákonitou povahou a relativní kouzelné formule, která si utvořila buď jedna osoba sama nebo více osob společně. Kouzelné formule slouží obvykle -jak jsem již pravil k osobním účelům, ať už by šlo o dosažení bohatství a moci, nebo o ovládání bytostí a pod. Je samozřejmé, že kouzelných formulí možno použít i pro jiné úrovně, které sledují práci pro sobecké motivy, bez rozdílu, zda účinky vyvolá bytost, volt nebo některá jiná síla.

Pro vysoké duchovní účely neexistují žádné kouzelné formule jako takové. Pro tyto jsou jen kabalistické a tantrické sestavy, na něž možno hledět také jako na nějaký druh formule, které však zahrnují zcela určitou univerzální zákonitost a k jejichž upotřebení musí být samozřejmě rovněž použito tetragramatonického klíče.

Četné zaklínací formule, uvedené v grimoárech o zaklínání démonů a jiných negativních bytostí, nemají s čistou a opravdovou kabalou, nebo s čistou a pravou tantrickou vědou nic společného. Tyto kouzelné formule pochází buď od bytostí, nebo byly sestaveny na základě ritualisticko-voltické moci.

Každý pravý mág a právě takový kabalista bude považovat pod svou důstojnost, zabývat se jakýmkoliv druhem kouzelných formulí. Považoval jsem za svou povinnost psát o nich informativně, abych vysvětlil rozdíl mezi tantrou a kouzelnou formulí a abych tím také zabránil jakémukoliv zaměňování. Kouzelné formulky, které se vyskytují v pohádkových knihách v souvislosti s kouzelníky, čaroději a pod., obsahují obezřele také kus pravé hermetické vědy, protože pohádky nejsou jen pouhé povídky, nýbrž jsou symbolickým podáním mnoha hermetických mystérií. Kdo je v magii a kabale dobře obeznámen a rozumí symbolické mluvě, tomu pohádky odhalují mnoho mystérií, protože je zvyklý dívat se na události zcela jinýma. očima. Hermetikovi nebude připadat podivné, jestliže již ve svém mládí měl velký zájem pro pohádky, na jejichž obsah se rád rozpomene i v pozdějších letech, protože rozumí jejich vysokému a pravdivému smyslu, který se však dá číst jen mezi řádky.