Které funkce má astrální a mentální tělo oproti hmotě?

02.05.2020

Astrální tělo je centrem všech vlastností a sil ducha. Je nástrojem věčného ducha v astrální sféře a přijímá skrze své smysly veškeré vjemy z fyzického světa. Tyto pak přenáší na mentální matrici, která opětně veškeré myšlenky a vjemy řídí k vědomí ducha. Duch myšlenky a vjemy zpracuje (spojí) prostřednictvím astrálního a hmotného těla.

Astrální tělo přenáší své funkce pomocí elektromagnetického působení čtyřpólového magnetu na tělo hmotné, které je v látkové sféře realizuje. Všechny tyto funkce jsou ovšem řízeny věčným duchem. Astrální tělo je spojeno pomocí mentální matrice s mentálním tělem a pomocí astrální matrice s hmotným tělem.