Ladnost, harmonie, talent řeči

26.02.2021

Mnoho věcí nás upoutává svou ladností, harmonií, krásou, pocitově příjemnou náladou a zanechávají v nás, v naší duši, hluboké stopy. Jsou-li všechny tyto krásné harmonické ladné dojmy, stavy ovládány vůli, tj. jsou-li pod naši kontrolou, mají pro nás značnou cenu po stránce estetické výchovy. Jejich vlivem řízeným naší vůlí se zjemňuje naše astrální tělo, duše, a tím i naše hrubohmotné tělo. Naše chování celkově odpovídá našemu vývoji doplňovanému harmonickou jemností a krásou všeho druhu a ve všech úrovních. 

K tomuto ušlechtilému stavu však nemůžeme dojít bez předběžné živlové rovnováhy, která vyžaduje naprostou vyrovnanost vždy, všude a ve všem. Mnozí lidé mohou mít zmíněné vlastnosti silně vyvinuté, ale nemají je pod svou vůlí, kontrolou. V takových nežádoucích případech přicházejí zmíněné stavy, vlastnosti, samy od sebe, a protože jsou každému člověku velmi příjemné, člověk je velmi rád přijímá, aniž si uvědomuje, že mu přerůstají přes hlavu, že se v nich utápí, že se stává jejich otrokem, přestože jsou to podle účinku vlastnosti, stavy krásné a vznešené.

Víme bezpečně, že vše to, co neovládáme a nemáme bezpečně pod svou vůlí, jako je láska, harmonie, krása, je pro nás vždy škodlivé, protože těmto vlastnostem bezděky podléháme, kdykoliv nás přepadnou. V takovém případě tyto stavy, vlastnosti denně sílí a nakonec nás vždy vyvedou z rovnováhy a my se v době jejich působení již nemůžeme ovládnout. Děláme to, co si přejí, rozplýváme se v jejich přesycenosti, místo abych je měli pod svou kontrolou a užívali jich tak a na tom místě, v té době a pří té příležitosti, jak si to sami přejeme. 

Někdo má vrozený talent řeči, který si přinesl z minulého života. Jinak si můžeme řečnické umění vypěstovat sami, máme-li k tomu dobré prostředky a předpoklady. Kdo chce být dobrým řečníkem, musí projít odbornou školou tohoto zvláštního umění a pak se sám zdokonalovat. Je-li pak s řečnickým uměním spojena nějaká věda nebo jiné vhodné umění, vzniká z toho ladnost, harmonie, krása, která imponuje každému nezaujatému posluchači. Předpokladem ovšem je, že tento řečnický talent, spojený s některou vědou, nebo uměním, dotyčný člověk používá pouze ke šlechetným účelům. V tomto případě jsou jeho vědomosti a umění trvalé a ponechává si je navždy. Ladnosti, harmonie a talentu řeči může být také zneužíváno k ryze sobeckým účelům, jak je většinou zvykem v nynější pohnuté době. Jenomže tyto věci budou jednou odhaleny pravdou a postaveny na pranýř, jak si to zasluhují. Přesto však jsou z univerzálního stanoviska velmi výchovné a moudré pro všechno lidstvo. Neboť musí být každému jasně ukázáno na praktických příkladech, co je pro něho prospěšné a co mu škodí. Jasněji řečeno: kdyby nebylo tmy, nebylo by ani světla! Z tohoto hlediska považujeme všechny tyto současné věci negativního rázu za moudrý a výchovný prostředek pro soudobé lidstvo a pro příští pokolení. 

Uvědomujeme si jasně, že vždy, všude a ve všem existuje vlastně ladnost, harmonie, kterou může pochopit jen vyrovnaný člověk.