Larvy a rozdíl mezi Elementálem a Elementárem?

17.12.2019

Co jsou Larvy, Elementálové a Elementárové a kde se berou? V minulosti jsem popsal po krocích tvorbu larev, stínů až po nejvyšší formu astrální (utvořenou námi) vampýra. Larva je jakýsi základní aspekt vášně, kterou jsme si vytvořili pomocí neustálého opakování intenzivní myšlenky v mentální či astrální sféře, jde o bytost spojenou s určitou náruživostí, špatným zvykem, negativními vlastnostmi. Člověk si jí vytváří "nevědomě" obyčejně bezděčně z mentální nebo astrální látky, tudíž v mentální či astrální matrici. Larva je poloviční bytost, která žije na nejnižší úrovni mentálního nebo astrálního světa (s přáteli označujme tuto sféru, 5tou cenovou skupinou), živí se mentální nebo astrální látkou, podle toho kde byla stvořena a kde žije, určitou vášní / negativní vlastností, kterou se necháme ovládat. Její podoba, tělesná schránka, odpovídá jejím vlastnostem a má silný pud sebezáchovy. Silně vyvinutá larva patří mezi nejtěžší překážky na naší hermetické cestě (viz popis straších článků). Larvy si vytváří každý člověk vlastní neschopností ovládat negativní vlastnosti - tzn, je obletován celým hejnem takovýchto larev, které mu neustále připravují příležitosti, příznivé pro probuzení příslušných vášní, jimiž se vyživují na vrub postiženého člověka (univerzální zákon příčiny a důsledku za účelem poučení).

Elementál je bytost, která byla vytvořena člověkem / mágem z mentální látky v mentální matrici. Podle potřeby je takovýto Elementál vytvořen z odpovídajících živlů s konkrétním účelem, jménem, podobou, vlastností a danou životností. Elementál rovněž obdrží část vědomí jeho tvůrce, který působí pouze na mentální úrovni, protože si nemůže vytvářet astrální tělesnou schránku. Vyživuje se mentální látkou svého stvořitele pokud pracuje pro něho samotného. V případě vytvoření elementála pro ostatní lidi pak může čerpat energii z vesmíru, má zpravidla pouze jednu vlastnost a jeden úkol. Elementál nemůže splnit žádný úkol, kterého není jeho stvořitel schopen. Tvorbu Elementála a jeho činnost popisovat nebudu, protože tato informace není teď potřebná. 

Elementár je na rozdíl od Elementála bytost astrální. Stvořen zpravidla vědomě z určitých prvků, z astrální látky /astrální matrice, lidmi, mágy. Je vybaven jednou nebo více vlastnostmi a části vědomí svého tvůrce. Taktéž vlastní jméno, určitou podobu (má astrální tělesnou schránku) a je mu určena délka života. Mág ho pověří více úkoly po jejíchž splnění se zpravidla rozloží v prvotní astrální látky z kterých byl stvořen. Žije pouze v astrální úrovni, vyživuje se astrální pránou svého stvořitele a má velmi silný pud sebezáchovy. Elementár je zpravidla inteligentní a velmi rád se osamostatňuje, v případě, že ho mág nedrží velmi silně pod svou vůlí. Proto je ohraničení délky života jeho nejdůležitější aspekt - tzn, elementár dostane příkaz, že se po splnění úkolu musí bezezbytku sám od sebe rozložit. V opačném případě může bytost velmi zesílit a napáchat mnoho škod na vrub svého stvořitele, který je za jeho život/činnost zodpovědný.