Laskavost

19.09.2021

Jak krásně se vyjímá upřímná laskavost při všem našem jednání! Je to určitý výraz lásky k bližnímu, kterého respektujeme podle stupně jeho vývoje, podle jeho myšlenek, činů, projevů a citů. Laskavost nám téměř zaručuje, při nejmenším však pomáhá při dobývání úspěchu všude tam, kde jsme odkázáni na své bližní. Laskavost je vlastně univerzální klíč k otevírání důvěry a sympatie mezi všemi lidmi, k dorozumívání se s nimi ve všech důležitých životních otázkách.

Je to také kus dobré vůle, která postupně nebo ihned odstraňuje všechny překážky bránící lidem, aby se lépe poznávali, aby si lépe rozuměli, aby se vzájemně respektovali, jeden druhému pomáhali a nikdy jeden druhého nezklamali. Tyto zde uvedené podmínky pravé a upřímné laskavosti jsou velmi důležité zvláště dnes, protože každý rozumný člověk má sice rád dobrá slova a sliby, ale nadto vše si váží jejich uskutečňování a dodržování. To znamená nejen laskavě se chovat, řečnit, chválit, myslet, ale také především tuto formu laskavosti prokazovat činy. A to je hlavní cíl laskavosti. Laskavé projevy na mezinárodním fóru bez jejich uskutečňování jsou planými frázemi, mazáním medu okolo úst a klamáním všech dobrých lidí na celém světě. Pravá laskavost však na sebe bere plášť naprosté skromnosti a upřímnosti, mlčenlivosti a pouze její účinky jsou patrné všude, kde zasáhne.

Ze zkušenosti víme, že náš osud nás nikdy a nikde nehýčká, ale nechá nás prožívat drsné a tvrdé skutečnosti, kterým říkáme neúspěchy, nemoci, neštěstí, chudoba atd., ale které jsou pro nás nadevše užitečné a prospěšné, neboť zocelují naší vůli, naše nervy a zdraví a současně nás posilují v boji proti všemu, co nám škodí. A to je také pravá laskavost našeho osudu a všech ostatních univerzálních bytostí, která nás milují a takovýmto způsobem, mnohdy i drastickým, nám pomáhají. Účinky a výsledky jejich pravé a posvátné laskavosti jsou nedozírné, neboť na nás mají velký vliv po stránce našeho magického vývoje. Proto je prakticky vždy mnohem lépe prožít nějakou tu újmu (lidově řečeno dostat facku, kopanec) nežli dále tápat v chybách, zlozvycích, vášních, které jsou naší hlavní překážkou při magické cestě do Věčnosti. 

Za toto upozornění musíme být nadevše vděčni Prozřetelnosti a všem jejím bytostem, inteligencím, vlastnostem, které nám připravují velmi účinné, prozíravé a speciálně nám vyhovující překážky. Tímto způsobem nás vychovávají a projevují nám tak svou nejkrásnější a nejupřímnější laskavost.