Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Ledabylost

30.10.2020

Konáme-li něco ledabyle, znamená to, že je nám lhostejné, jaké budou výsledky naší činnosti. Nemáme zájem o poctivou a upřímnou práci, cvičení, umění, vědu, sport a vůbec o celkovou naší činnost ve všech úrovních. Jsme postiženi touto negativní (pasivní) vlastností, která má za úkol nám bránit, abychom nikdy nic poctivého, správného, čistého, účelného nevykonali. Přitom však chrání nadevše sebe tím, že se nikdy a nikde sama neprozrazuje, že zamaskuje svou činnost, že její stvořitel a otrok nikdy nepřipustí, že by jeho práce a vůbec veškerá jeho činnost byly ledabylé, ledajaké. V takovém případě, kdy člověka zcela ovládá, tento člověk neuvěří ani příslušným činitelům, že jeho práce a výsledky jeho činnosti za mnoho nestojí. Dokonce se kvůli tomu i urazí. Je-li tato vlastnost teprve v počátcích svého vývoje, dá se odstranit třeba přesvědčováním a upozorňováním ostatních pracujících na jeho ledabylou práci a činnost. 

Také my, poznáme-li v sobě při našich magických pracích tuto negativní (pasivní) vlastnost, okamžitě ji odstraňujeme správným a přesným prováděním svých předepsaných úkolů, cvičení a vůbec veškeré naší činnosti. Děláme to zejména poctivým a upřímným rozborem svého cvičení a vůbec každé naší činnosti, přičemž hledáme, zdali v ní není nějaká stopa ledabylosti. Velmi účinným prostředkem je například důrazné, přímo drzé upozornění na tuto špatnou stránku naší povahy druhou osobou. Tehdy se nám až v očích zajiskří, zjistíme-li, že zmíněná osoba, která nás upozorňuje, má pravdu, a v duchu jí tuto pravdu přiznáváme, i když to v nás vře a odvádí na jinou stránku věci - cítíme se drzým projevem dotyčné osoby snad i uraženi. To je opravdu krásné a přímo klasické upozornění našeho astrálu prostřednictvím druhé osoby na tuto naší chybu. Dobře víme, že Prozřetelnost k nám mluví jasně a zřetelně také jinou osobou, která je v daném případě jen jejím prostředníkem, i když si to dotyčná osoba třeba ani neuvědomuje. Proto jsme v takovém případě naší Prozřetelnosti nadevše vděčni za toto upozornění, které si jistě budeme pamatovat po celý život, neboť se nám to velmi mocně vrylo do paměti. 

Ledabylí lidé jsou špatnými členy lidské společnosti, protože svou ledabylou prací a činností poškozují své bližní, kteří na jejich ledabylost často doplácejí. Každý takový škůdce musí být z této chyby vyléčen, jinak na to doplácí osudovými ranami, jež jsou tím citelnější, čím více svou ledabylostí lidem uškodil. A také čím výše kdo stojí na světovém žebříčku ve svém poslání a činnosti, tím větší chyby se touto negativní (pasivní) vlastností dopouští, protože má podle toho mnohem větší zodpovědnost.