Lehkomyslnost

29.09.2020

Tato negativní (pasivní) vlastnost je velmi závažná a poučná a vyskytuje se nejvíce u bezstarostně žijících lidí, kteří neberou vážně žádnou zodpovědnost. Jsou to spíše dobrodruzi, jimž je zcela lhostejné, jak to či ono jejich jednání dopadne, a konečně jsou to lidé, kteří nemají správný postoj k upřímné a poctivé práci, a tím ani zodpovědnosti. Například je někdo vážně varován, aby se ve službě neopíjel a aby tím neznehodnocoval svůj pracovní výkon. On to však bere příliš lehkomyslně, a tak dále pokračuje ve svých alkoholických (či jiných psychotropních) choutkách, až je z toho třeba soudní řízení a propouštění ze služby. Někdo lehkomyslně bere do ruky nabitou zbraň a pohrává si s ní před druhými osobami, které tímto ohrožuje na životě. Stane-li se pak nějaký úraz, je soudně stíhán za lehkomyslný čin. Stejný příměr lze použít i při nepoužívání bezpečnostních pásů v autě (včetně spolujezdců) apod.

Každý lehkomyslný člověk bere všechny sebevážnější věci na lehkou váhu, tj, nepřikládá jim vážný a příslušný význam, jaký zasluhují, a dopouští se tím velké chyby, která pro něho může mít katastrofální následky. Myslí, cítí a jedná lehkomyslně.

Z magického hlediska je lehkomyslnost velkou a vážnou překážkou každému mágovi při jeho dalším postupu. Této vlastnosti se musí za každou cenu zbavit. Proto bude brát vše od prvopočátku vážně a upřímně, naučí se každou věc správně hodnotit, aby si osvojil dokonalé a správné poznávání všeho stvořeného. Nikdy nic lehkomyslně nepřijme nebo neodmítne, ale vše řádně promyslí, zhodnotí a zařadí tam, kam to či ono patří. Uvědomí si, že vše je stvořeno univerzální Prozřetelností a že podle toho musí také s každou stvořenou věcí, bytostí, problémem jednat a cítit. Jak by dopadl stavitel-inženýr zodpovědný za stavby velkých obytných domů, železničních mostů, továren, kdyby jen některou svou zodpovědnou práci bral lehkomyslně a řádnou a přísnou kontrolou se osobně nepřesvědčil, že jeho dílo, které plánoval a jež buduje, je vykonáno správně a do všech podrobností? Kdyby v tomto směru něco z lehkomyslnosti opomněl, zavinil by například smrt mnoha lidí a zkázu majetku z okolí.

Z těchto namátkových příkladů usuzujeme, jak důležitá je tato výchovná a poučná vlastnost, aby byl každý ve svých povinnostech vůči sobě, svým bližním, společnostem a vůči národu naprosto poctivý a nadevše přesný, přímý při vykonávání svých zvláště důležitých a zodpovědných povinností. Zkušenost učí, že i při nejlepší opatrnosti se může přihodit něco nepředvídaného, natož pak, když si při tom počínáme dokonce lehkomyslně.