Lenost

12.03.2021

Lenost je škodlivá negativní (pasivní) vlastnost, protože nám ubírá práci a je živena na úkor naší všeobecné činnosti. Línému člověku připadá každá práce těžká, a proto ji nekoná. Kde může, tam se ji vyhýbá a nastrkuje tam nepozorovaně druhého. Má-li vykonat zvláště těžký úkol při fyzické práci, všelijak se vymlouvá. S touto jeho vlastností se shledáváme také v jeho mysli. Nerad vůbec na něco myslí, nepřemýšlí, jen se těší na krásný fyzický a dlouhý odpočinek. Každou práci vykonává co nejpohodlněji a velmi pomalu a při tom si myslí, že mu práce neuteče. Lenochy nejlépe poznáme, když se při práci nejvíce a nejlépe baví, nebo dokonce práci na čas vynechají a o něčem debatují, vytrhují druhé pracovníky z práce, nebo se na ně dívají, jak pracují, a často je kritizují, ale sami vydrží po delší dobu nepřetržitě pracovat jen neradi. 

Tato vlastnost je také příčinou velkých nesnází v pracovním kolektivu, kde někteří členové opravdu pilně pracují, ale jiní se práci vyhýbají, kde mohou, a mají-li společné úkoly, špatně se pro tuto vlastnost s některými členy snášejí. Vznikají z toho hádky, nepříjemnosti, nadávky a podobně. Lenoši jsou velmi podobni trubcům, kteří se vyživují z cizího, tedy na úkor bližních, pilně pracujících. V takovém případě je dobré dávat lenochům vždy samostatně oddělenou práci, aby ukázali, kolik práce vykonají, a aby se opravdu nutili k intenzivnější práci a tím ze sebe svou lenost setřásli. 

Lenost má také vliv na jiné vlastnosti člověka. Lenosti postižený člověk pomalu a lenivě vykonává práci a tím okrádá sebe a svou rodinu i své bližní o výsledky práce, které se mu následkem jeho lenosti nedostávají. Leností se zároveň ochuzuje. Také jeho myšlenky jsou líné, pomalé, postrádají bystrost, pohotovost, účelnost. Takový člověk se nerad pouští do nějakých dlouhotrvajících myšlenkových rozborů, názorů, problémů, protože by se příliš vyčerpal. Nejvíce miluje nečinnost nebo velmi pomalou loudavou činnost, ať fyzickou nebo duchovní, duševní. Vyhledává vždy jen lehkou fyzickou či duchovní práci, při které by se co nejméně namáhal a vyčerpal. Z toho důvodu také nerad někomu pomáhá, zvláště při těžké fyzické práci. U něho je lenost tak hluboce zakořeněna, že raději trpí žízní nebo hladem, než aby si došel pro vodu a jídlo. Je vidět, že lenost je mu milejší nežli občerstvení a posílení těla. Líní lidé jsou brzdou všeho pokroku a práce. Kdyby nemuseli pracovat z existenčních důvodů, nevydělali by si ani na sůl.

Lenost je také příčinou slabosti a rychlejšího odumírání fyzického a duševního těla, protože nedostatečnou prací a námahou se nemohou tak často vyměňovat opotřebené buňky a sílit svaly i všechny tělesné orgány. Líní lidé se nedožívají dlouhého věku. Lenost nejlépe vyléčíme pilností. To znamená, že při tomto stavu léčení nevynecháme ani minutu času na práci, kterou si stanovíme. Pilně, vytrvale a nepřetržitě pracujeme, dokud práci nedokončíme, pokud ovšem nejsme prací tolik unaveni, že potřebujeme nutný odpočinek. Naším heslem je: Ani minutu pro lenost, vše pro práci, pilnost. K tomu účelu používáme také každodenní sprchu, lázeň nebo opláchnutí celého těla studenou vodou, jak nám to nejlépe vyhovuje, a nato provedeme ranní praktické, fyzické a dýchací cvičení, pokud možno vždy na čerstvém vzduchu a v chladnější místnosti. Potom se celý den zaměstnáváme něčím užitečným (prací). Lenost zmizí jako pára na hrncem.