Lstivost

08.08.2020

Lstivostí člověk zpravidla dociluje úspěchů na úkor bližního, jemuž za zády škodí, aniž by o tom onen člověk věděl. Lsti používají také vojevůdci za války: to je válečná lest. Příklad: velitel na určitém úseku fronty udělá výpad mohutným stylem tak, aby se zdálo, že tam nastává hlavní nápor, útok, ofenzíva proti nepřáteli. A když tam nepřítel stáhne většinu svých branných sil, začne pravý výpad na nepřátelské pozice na jiném místě, kde je slabá obrana a kde může snáze proniknout, dříve než se nepřítel vzpamatuje. Lstí donutil nepřítele soustředit vojska na nepravé místo, aby mohl vpadnout do jeho zad na jiném, málo chráněném místě. Nebo je někdo s námi v dobrém přátelském styku, velmi dobře zná naše povolání. Naučí se je od nás a nyní se za našimi zády snaží, aby se dostal na naše místo. To je Lstivost.

Jiný příklad: Někdo nutně potřebuje peníze na důležitou věc, třeba na zaplacení upomínaného dluhu, a od nikoho si nemůže příslušný obnos půjčit. Sám má peněz velmi málo, je poměrně chudý a málo vydělává. Protože je v nebezpečí, že mu v případě nezaplacení dluhu bude zkonfiskován majetek, pokusí se o získání peněz lstí. Poprosí známého, aby mu asi na tři dny půjčil potřebný obnos na zaplacení dluhu, že má potřebný obnos na cestě, ale potřebuje částku zaplatit nutně již dnes. Člověk na kterého se obrátil mu důvěřuje a ochotně mu potřebné peníze půjčí. Lstivost tady provedla opravdu velmi kvalitní práci, ale pouze na krátkou dobu protože, když věřitel zjistí, že mu dlužník danou částku nevrací včas, půjde přímo k němu a energicky jej požádá aby mu zapůjčené peníze okamžitě vrátil. Dotyčný má ale zase připravenou výmluvu, že příbuzní kteří se přislíbili peníze půjčit na poslání peněz zapomněli a nyní jsou na měsíc v lázních, takže se to asi o měsíc zdrží. Nu a tak to jde dále až k soudu, který lstivému podvodníkovi vyměří určitý trest za lstivé, podvodné vylákaní peněz a stanoví lhůtu, do kdy má viník peníze poškozenému vrátit. 

Lest je opakem upřímného a přímého jednání, jak se říká, z očí do očí. Protože však lstivý člověk nemá nikdy dobré úmysly, nemůže se k takovému jednání odhodlat. Proto vyhledává podvodné prostředky, kterými bez vážných obtíží dosáhl svého cíle, ovšem bez vědomí pravého stavu u postiženého bližního. 

Používá -li takový člověk lsti k oklamání svých obětí, stává se nemožným, neobstojí před sousedy, kteří na jeho lstivou povahu právem ukazují. Proto odchází z nepříjemného místa na jiné, kde třeba zase něco podobného vyvede, a tak pokračuje ve své činnosti, jsa více ve vězení než na svobodě. Koho nenapraví hned na počátku jeden trest (následek příčiny a důsledku) ten toho již sotva nechá a stává se z něj opravdu lstivý podvodník. 

Lstivost je určitý druh neupřímnosti a falešnosti a vzniká ze sobecké touhy po bohatství, moci a slávě. Léčíme ji proto naprostou upřímností tím, že si vždy představíme že jsme to my sami, koho chceme obelstít, okrást, oklamat tak, abychom o tom nevěděli, tedy naprosto falešně za zády. A to jistě dělat nebudeme, zvláště když si k tomu připočítáme následky, jež z toho vyplynou. Lstivost a mazanost můžeme používat také k vysloveně dobrým účelům. To je však již věcí zkušeného mága.