Malichernost

30.08.2021

Malicherní lidé hledají každou sebemenší maličkost, se kterou se v životě setkávají, aby z ní dělali velmi důležitou věc, aby se ji prezentovali před svými podřízenými, před veřejností a při každé příležitosti. Tímto postojem se ze sebe snaží udělat velmi důležité osobnosti, kterým neunikne ani myš. Zatím jim však na druhé straně unikají věci a skutečnosti opravdu důležité, které mnohdy přezírají a povrchně vyřídí, vyřeší. Tak vlastně znehodnocují sami sebe ve všech úrovních, jejich životní názory jsou velice mělké a na jejich normální bližní působí uboze. Často do těchto titěrností a puntičkářství zabřednou tak hluboko, že si už nevědí rady, jak z toho vybřednout. 

Přijde však příležitost, kdy se musí postavit tváří v tvář existenčně důležitému problému a musí jej vyřešit, třebaže jej dříve odkládali na pozdější dobu jako naprosto nedůležitý nebo jej jako skoro bezpředmětný nebrali vůbec v úvahu. 

V případě, kdy jim jde přímo o existenci, začnou se o takové případy opravdu vážně zajímat a přitom zároveň zajišťují svou velkou chybu, omyl, že takové věci, záležitosti existenčního významu neřešili s takovou důkladností jako ony malichernosti, titěrnosti. Nyní jim připadá těžké rozřešit tyto opravu vážné případy, a to tím spíše, čím více se dříve zaobírali pouze malichernostmi. Jejich mělký a povrchní intelekt, nezvyklý na tyto nové případy, se musí prohlubovat a mnoho učit, nežli si zvykne na mnohem hlubší přemýšlení a řešení nežli dosud. 

Takovýto přelom v nazírání na životní problémy je velmi blahodárný, užitečný a po určité době přináší dobré výsledky. Horší je, jestliže takový člověk neustává ve svých dosavadních malichernostech a názorech a podle toho také řeší problémy, věci, případy velmi důležité a závazné, týkající se nejen jeho samého, ale i jeho bližních. Tyto chyby se nejvíce odrážejí na svém původci, ale zasahují také ostatní zúčastněné osoby. Nejčastěji se takové chyby vyskytují ve vojsku, zejména zahálka, kde je určitý velitel zodpovědný za své podřízené a pro své malichernosti zapomíná na důležité věci, jež jsou někdy spojeny s otázkou života a smrti jemu podřízených vojáků. 

Pro žáky magie však platí pravidlo, že si musíme vždy všude a ve všem umět sami poradit, abychom mohli každou sebemenší a sebedůležitější věc, problém, případ sami co nejlépe vyřešit. Nepřihlížíme tedy ani k malichernostem, které mohou být zcela neopodstatněné, ale zato přihlížíme k podstatě každé věci. Shledáme-li, že je pro nás nějakým způsobem více či méně závažná, podrobíme ji řešení svým předepsaným způsobem a vždy ovládneme situaci. Při tom postupujeme od nejmenších věcí, problémů k důležitějším a závažnějším případům. Neboť jak by mohl někdo řešit a ovládnout věci velmi závažné, když si nedovede poradit s věcmi, problémy podřadnými? 

Praktické případy: Žena jde do kostela v nádherných šatech proto, aby se tam ukázala, jaké má krásné šaty, jak je krásná a sličná ve svém zevnějšku. A když přijde do kostela, posadí se nebo se postaví na přední místo, aby byla pokud možno všemi viditelná. Přitom se ohlíží na své známé i neznámé, jak ji šeptem a očima obdivují. Zapomíná však, že má přijít do kostela se zbožnou myslí a se skromností v srdci a v duši, pohroužit se do pravé božské nálady, vnímat jen vnitřně svým upřímným způsobem dojmy z bohoslužby, odnést si co nejvíce zde prožívaných dojmů a poučení do svého všedního života a tam je co nejdůsledněji všude uplatňovat. Místo toho však přichází do kostela ze zcela malicherných důvodů (z marnivosti) a na hlavní důvod přirozeně zapomíná. 

Žák magie, který je teprve na nižším stupni vývoje, například chce, aby mohl číst, vnímat myšlenky svého přítele, vzdáleného od něho několik kilometrů. Nemá-li k tomu dostatečnou průpravu, nic nedokáže. Proto musí nejprve projít všemi stupni předepsaných cvičení, nežli se může pustit do čtení myšlenek svého přítele na dálku. Jinými slovy, je malicherný, neboť může vykonávat jen to , k čemu ve svém vývoji dospěl a na co stačí jeho síly a schopnosti. Nic více, nic méně.