Málo jistoty

22.09.2021

Někdy pociťujeme určitou nejistotu, zdali to, co jsme udělali, je správné a zdali to odpovídá našemu přání. Například: Nejsem si jistý, zdali jsem svým chováním při rozhodujícím projednávání mé žádosti o nové zaměstnání neudělal špatný dojem na příslušné činitele, kteří o mé žádosti rozhodují. Jiný příklad: Pracoval jsem v kanceláři, a když jsem přišel domů, náhle mi blesklo hlavou, zdali jsem tam něco důležitého nezapomněl zapsat, a mám při tom pocit nejistoty. Nebo se vracím ze svého zaměstnání, sáhnu do kapsy a postrádám peněženku, ve které byl značný obnos. Nejsem si jistý, zdali jsem peněženku vzal vůbec s sebou do zaměstnání nebo jsem ji nechal ve stolku na pracovišti. Takové pocity nám rozdírají nitro strachem, úzkostí, zvláště jde-li o důležitou věc. Je-li to opravdu tak, jak se domníváme, pak jsme přece jen udělali chybu nebo jsme opravdu něco cenného někde zapomněli, a nebudeme to ani moci nějakým způsobem napravit. Doma nám proto ani nechutná jíst, spánek je neklidný a nemůžeme se dočkat rána, abychom se o věci hmatatelně přesvědčili přímo na místě, a tím se zbavili zbytečného strachu, úzkosti a starosti.

Tato negativní (pasivní) vlastnost se vyskytuje také v magických pracích. Něco jsme udělali (stvořili), ale nemáme absolutní jistotu, zdali se tato námi stvořená věc realizuje. Nemáme totiž jistotu, zdali jsme pro tuto věc vykonali vše správně. Tato nejistota, i když sebemenší, nám ubírá také kus víry a v takových případech se sotva dočkáme dobrých výsledků. Také se nám může přihodit, že tvoříme nějakou příčinu a potom po delší době si náhle vzpomeneme, že jsme při tom asi něco vynechali, nebo že jsme snad nepostupovali správně. Nejsme si v této věci zcela jisti. 

Vlastnost málo jistoty vzniká z pocitu sebemenší nejistoty, pochybnosti, zdali jsme něco nezapomněli, něco někde dobře nevykonali, dále z nedostatku víry, že máme málo jistoty, že se to, co jsme stvořili, uskuteční, a podobně. 

Tuto negativní (pasivní) vlastnost odstraňujeme v zárodku naprostou jistotou, že jsme vše vykonali správně. Tato naprostá jistota nás chrání před všemi pochybnostmi a potvrzuje nám, že jsme dílo vykonali správně. Zároveň jistota posiluje naší naprostou víru. V případech, že si nejsme jisti, že jsme něco cenného někde zapomněli, je třeba se o tom okamžitě přesvědčit a dále pěstovat dobrou paměť tím způsobem, že na vše, co děláme, řádně myslíme a všechny podrobnosti si jasně zapisujeme do paměti. Potřebujeme-li pak zjistit něco, v čem si nejsme jisti, snadno si to v dobře organizované paměti najdeme a ověříme. Jinak je tomu, když něco bezmyšlenkovitě děláme a někam určitou důležitou věc ukládáme, aniž bychom si to vštípili do paměti. Tyto události tam již nejsou, a proto bychom po nich v paměti marně pátrali.