Málo vzletu ve tvořivosti

05.02.2021

Motto: Slabý vzlet ve tvůrčí schopnosti zpomaluje vývoj člověka při jeho úsilí o docílení nejvyšších ideálů, cílů.

Je to dostatek elánu, který dodává tvořivosti pravou a jasnou formu tvořených věcí, bytostí, idejí atd. Kdo tvoří jen z toho, co má normálně ve svých životních silách, nemůže vytvořit dílo, ideu tak mistrně jako ten, kdo pro tento obor svého tvůrčího dění má nad své normální síly ještě ohnivý vzlet.

Vlastnost málo vzletu ve tvořivosti je tudíž chudá na tvůrčí schopnost, a proto také její výsledky bývají podprůměrné, neuspokojivé. Její hodnoty nestoupají, nemají patřičný tvůrčí elán, zůstávají přinejmenším na mrtvém bodě svého vývoje, a to až do té doby, kdy se poměr vzletu ve tvořivosti nepromění ve stoupající tendenci. Lidé s vlastností tohoto druhu, pokud jsou vytrvalí a mají naprostou, přímo andělskou trpělivost, dosáhnou po určité době impulzu, posily a jejich dosavadní způsob tvoření se opravdu zlepší do té míry, že to snadno poznají. Tím si tuto velkou překážku odstraní.

Avšak ti, kdo nejsou takovými naprostými vytrvalci, tedy jsou méně vytrvalí, pozbývají nakonec i to, co dosud získali. Neboť víme, že můžeme tvořit jedině z přebytků svých životních sil, které si však musíme v sobě nejdříve akumulovat. Děláme to tím způsobem, že jednak čerpáme posilu z vesmíru, životní sílu, dále, a to hlavně, stálým zvyšováním své tvůrčí schopnosti každodenní vytrvalou snahou tvořit  vše lépe a živěji, intenzivněji, jasněji, dále pomocí autosugesce, přísnou životosprávou a hlavně také introspekcí, která nás posiluje ze všeho nejvíce jestliže ji provádíme každodenně, upřímně a poctivě.

Víme, že každou překážku na své cestě si můžeme odstranit nebo ji přinejmenším oslabit, aby nás nebrzdila v našem vývoji. 

Málo vzletu ve tvořivosti je známkou, že v sobě máme nedostatek živlu oheň, ohnivého elánu, a proto v sobě budeme nejvíce posilovat živel oheň.