Malomyslnost

10.03.2021

Malomyslnost je stav vyjadřující méněcennost. Nedůvěřujeme si, že bychom mohli vykonat něco, na co bychom snad měli dost sil a schopností, ale naše mysl, pocit určitého sebepodceňování nám brání, abychom to vykonali. Malomyslnost vzniká neúspěchy, zakřiknutým, nespokojeností s našimi úspěchy při cvičení a práci, nespokojeností s výsledky naší ostatní činnosti a špatnou kritikou naší práce, činnosti. Příklad: Někdo je nadšen svou prací, takže jí dělá s elánem v té míře, že jeho představený, jemu třeba přátelsky nakloněný a závidí mu úspěšnou práci,  jej při jeho práci několikrát zakřikne a srazí tak jeho elán až k zemi. Tím mu odňal veškerou chuť k práci. Netroufá si již vykonávat práci s nadšením jako dosud a stává se skutečně malomyslným. Kdyby měl více pevné vůle a sebedůvěry ve svou práci, nikdy by před žádným zakřiknutím a nesprávným hodnocením své práce neustoupil. Naopak - tato příležitost by jej ještě více posílila v jeho dosavadní činnosti, za níž by stál celou svou silou a rozhodností a které by se dále rozumně a podle možností a schopností věnoval. V tom případě by jistě zvítězil. Leč jeho odvaha, vůle, byly příliš slabé,  a proto se svým elánem ustoupil a vše ke své škodě zaměnil za malomyslnost.

Malomyslní lidé jsou většinou všude odstrkováni, protože nemají dost pevné vůle a odvahy prosadit svůj úmysl, požadavek, svá práva a nároky vůči příslušným osobám, činitelům, úřadům, a tak mají i po této stránce neúspěchy, popřípadě i velké finanční ztráty. Malomyslných lidí se málokdo zastává, protože tito lidé je při jejich pomoci časti zklamou právě svou malomyslností, která jim nedovoluje, aby si všude rázně a odvážně hájili své požadavky a práva. V malomyslnosti jsou často zakopány i jinak výtečné umělecké charaktery, které se nedovedou a nemohou vyvinout tak, jak by zasluhovaly, neboť bez pevné vůle a odvahy nesvedou nic, i kdyby byli v tom kterém umění, řemesle nebo v jiné činnosti sebevzdělanější. Jejich jednání na veřejnosti a s bližními je velmi ostýchavé, skoro bázlivé, nejisté a tito lidé právě kvůli této negativní stránce své povahy nedocilují takových úspěchů, jakých by určitě dosáhli pevnou vůlí a odvahou. Malomyslnost takových lidí zapříčiňuje, že je ostatní lidé tím více utlačují, znehodnocují, ubírají jim i poslední zbytek smyslu jejich života a naději na lepší život, takže jejich celková životní úroveň stále klesá, místo aby se zvyšovala. Jsou natolik zdeptaní, že když jim někdo nabídne nějakou dobrou a odpovědnou práci, netroufají si ji ani přijmout, aby se vyhnuli případným neúspěchům, které je často potkávají. Spokojí se raději s podřadnější práci.

Malomyslnost léčíme pevnou vůlí a odvahou a nikdy se za žádných okolností nenecháme od ničeho dobrého odradit. Vždy a všude prosazujeme v mezích možností svá přání, žádosti, názory, nároky, svá práva a v tomto směru překováváme svou pevnou vůlí a odvahou všechny překážky, jež se nám staví do cesty. Tak si upravujeme a řídíme svůj osud a žádná malomyslnost nám jej nemůže podlamovat a ničit. Co je v nás, to nenecháme nikdy a nikým podceňovat ani přeceňovat. Tím vším se uchráníme od malomyslnosti.