Mentální / Astrální putování - Měsíc, Merkur

31.01.2020

Hned v úvodu bych rád poukázal na fakt, že mentální či astrální putování je možné jen a pouze po patřičné praxi (stejně tak živlové rovnováze) jak jí uvedl a detailně popsal ve své knize "Brána k opravdovému zasvěcení" náš Mistr pan František Bardon. Rovněž zde upustím a odrazuji od jakýkoliv pokusů uvedení se do magického transu pomocí různých násilných fyzických dýchacích cvičení či konzumaci omamných látek za tímtéž účelem. Rád bych uveřejnil zajímavost a fakt ke kterému se jistě pilně cvičí mág dostane a tudíž následující text pro něj nebude překvapením na rozdíl od těch kteří se k tomuto tématu dostávají. Nebudu také popisovat rozdíl mezi mentálním a astrálním putováním toto si každý rád přečte v Bráně stejně tak praxi jak "cestovat". Rád bych se věnoval zmínce o zemské a nadzemské zóně s ohledem právě na putování v měsíční a merkurské sféře. 

V případě astrálního putování (astrálním tělem) lze navštívit nanejvýše nadzemská zóna, protože astrální tělo je složeno ze živlových látek, které v nejkratším případě snesou pouze vibrace nadzemské zóny. Následkem tohoto faktu si jistě nebudeme namlouvat, že se se svým astrálním tělem dokážeme přemístit i nad naší nadzemskou zónu, což je nemožné. Ten kdo již putuje vesmírem (makrokosmem a jeho sférami) bude již z vlastní zkušenosti vědět, že astrální tělo je Božskou prozřetelností vázáno na zákony nadzemské zóny a že tyto zákony nemůže překročit. Kromě toho je astrální tělo vázáno ještě také na princip prostoru, o čemž se praktikující mág návštěvou nadzemské zóny sám přesvědčí.  Mág se sice dokáže přemístit svým astrálním tělem do říše živlů a může na naší planetě vyhledat podle libosti kterékoliv místo, bez rozdílu, zda se nachází nad zemským povrchem či pod ním. Jeho astrální tělo vydrží dokonce i nejjemnější vibrace nadzemské zóny, ale mágovi bude jasné, že se nad tuto zónu svým astrálním tělem nedostane. Kdyby se toho přece odvážil, opustit se svým astrálním tělem nadzemskou zónu, zatím co se jeho hrubohmotná schránka (tělo) nachází na naší pozemské úrovni a je astrální matricí spojena s tělem astrálním, přivodil by tento marný pokus okamžité přetržení astrální matrice a tím i okamžitou fyzickou smrt. Oživující pokusy astrální matrice by byly bezvýsledné a hrubohmotné tělo by bylo vydáno živlům na pospas. 

Kdyby se stalo, že by po takové fyzické smrti astrální tělo vystoupilo z hmotného těla a mentální tělo by spolu s astrálním tělem chtělo násilně překročit nadzemskou zónu, přervalo by toto násilí zase matrici mentální. Mentální tělo by se odpojilo od astrálního těla a toto by pak bylo zase vydáno živlům v astrálním světě, které pak takovou mrtvolu stráví ve velmi krátké době. Návrat do astrálního těla je potom nemožný a duch je k oné sféře, která byla jeho posledním vývojovým stadiem, připoután na věky. Takovou násilnost, způsobenou samotným mágem, by pak soudci saturnské sféry přísně trestali. právě takový akt násilnosti a zároveň hříčka osudu je vědomé odpoutání astrální matrice od hrubohomtného těla a mentální matrice od mentálního těla, což je již v bibli označeno za "hřích proti duchu". Pravý smysl slov "proti duchu" je z hermetického hlediska znám málokomu. Takové případy se ale také zřídka kdy vyskytnou. Obvykle se pud sebezáchovy již postará o to, aby hranice v tomto směru nebyly překročeny.   Kromě toho je u každého mága směrodatná inteligence, která ho vede a před podobnými zásahy ho včas varuje. Toto vysvětlení, mimochodem, také vysvětluje po určité stránce také všem nám známý Faustův problém, který je každému zasvěcenci úplně jasný. 

V případě, že jste se naučili odpoutávání mentálního těla jistě je vám známo, že prvním krokem je pohybovat se "prozkoumávat" nejprve mentální sféru hrubohmotného světa. Po dostatečném cviku navštívit astrální stranu hrubohmotného světa, abychom pak svým mentálním tělem prošli konečně podle přání a touhy i celý hrubohmotný svět a pozdržely se všude tam, kam si náš duch přál být přemístěn. Potom vyhledali říše živlů a osvojili si za tímto účelem nejprve pomocí imaginace podobu živlových bytostí, abychom mohli být jimi viděni, slyšeni a pociťováni. Postupně se přemístíme do říše gnomů, poté do říše undin, projdeme oblastí vzduchu s jejími sylfami čili vílami a navštívili  jako poslední říši salamandrů, abychom si i tuto podmanili. Nato jsme se naučili vznášení se svým mentálním tělem do úrovní tím, že si jako první přejeme dostat se do nadzemské zóny. Po několika pokusech se naše tělo zdvihne a dle našeho přání jsme do této zóny přemístěni.   

V nadzemské zóně jejíž vibrace naše mentální tělo dobře snáší nás ihned obklopí bytosti této zóny. Poté máme možnost postupně poznávat přednosty nadzemské zóny jejichž jména a znaky lze nalézt v dalších dílech pana Bardona. Tito přednostové nás seznámí se vším co se týká nadzemské zóny a poučí nás jakým způsobem se můžeme odebrat do další vyšší úrovně - měsíční sféry. Také bez vedení našeho anděla strážného se můžeme do měsíční zóny odebrat, pokud své mentální tělo necháme proniknout barvou této sféry, což znamená, že necháme tělo zbarvit stříbřitě bílé přecházejíce mírně do fialova. Jakmile své tělo dokonale naimpregnujeme nakupeným světlem, zbarvení stříbřitě bílé a slabě fialově, zdvihne se opět naše mentální tělo kolmo s přáním, dostat se do měsíční sféry. Při počátečních pracích přemisťování z nadzemské zóny do sféry měsíční, pocítíme točivý pohyb. Po několika opakováních ustane pocit závratě a také tlak v solar plexu povolí. Zdvižení se odehraje bleskově a my se ocitneme v moři světla, ve stříbřitě fialové vibraci barev -v měsíční sféře. Tímto se vyplní naše přání potkat se s měsíčními inteligencemi. Voláme-li v této vibraci mluvou představivosti některou z měsíčních inteligencí, velmi rychle se dostaví - není to jako čekání u doktora :).  Navázání kontaktu je pak totéž, jako v nadzemské zóně.  Chceme-li dosáhnout něčeho určitého od bytosti, které obývá jinou sféru, musíme již v nadzemské zóně pečlivě připravit své předsevzetí a až po takto pečlivě připraveném plánu vyhledáme dotyčnou bytost.  Při počátečních pracích se totiž většinou stává vlastní vědomí do jisté míry nesamostatné a to následkem změněné barevné vibrace sféry.   Teprve častějším setkáním s jednou a toutéž bytostí si zvykneme na tlak v této sféře panující a naše samostatné uvažování tato sféra pak již tolik neovlivňuje.   

Ovládneme-li všech 28 inteligencí měsíční sféry, staneme se dokonalým vládcem,  můžeme v sobě libovolně změnit její vliv tím, že její vibrace buď zmírníme nebo zesílíme, podle toho, zda-li přijdeme do styku s mocnými nebo méně mocnými bytostmi. 

Při počátečních návštěvách měsíční sféry mág pozná, že má jejich 28 prainteligencí vyzařovací sílu, vnitřní expanzitu, pod jejímž vlivem naše mentální tělo doslova tuhne. Aby mág tomuto působení, respektive této vibraci měsíční sféry vzdoroval, musí již v nadzemské zóně vzít na sebe onu vibraci, která vyhovuje prainteligencím této sféry. Přijde pak s těmito inteligencemi do styku aniž by musel dříve prodělávat průvodní projevy ochrnutí.  Jestliže se s měsíční sférou dostatečně obeznámíme, odebereme se do další sféry naším mentálním tělem tím, že necháme v měsíční sféře své mentální tělo proniknout žlutě zbarvenou vibrací Merkura, to znamená, že v sobě nahromadíme světelnou sílu merkurské zóny.  Stejným způsobem, jako v měsíční sféře, přijdeme postupně do styku s jednotlivými génii merkurské zóny . Po opakovaném vznášení se do merkurské zóny nemusíme již později procházet měsíční sférou, nýbrž můžeme již v nadzemské zóně impregnovat své mentální tělo merkurskou vibrací a přemístit se přímo odtud do merkurské zóny....  Dokážeme-li navázat kontakt s nejméně 30ti génii této zóny, můžeme se do merkurské zóny přemístit dokonce již z hrubohmotného světa a musíme tedy impregnaci barev - kupení světelné síly merkurské vibrace, provést hned vedle svého hrubohmotného těla, načež se vzneseme přímo do merkurské zóny, aniž bychom se zastavili v nadzemské zóně nebo v měsíční sféře. Při styku s merkurskými génii již nepocítíme tak ochromující vliv jejich vyřazovací síly, protože je merkurská zóna do jisté míry v analogii s mentálním tělem. 

Teprve tehdy, když se staneme dokonalým pánem nad těmito třemi sférami (nadzemská zóna , měsíční sféra a merkurská zóna ), můžeme pomýšlet na to vyhledat další vyšší sféru!