Mír

15.02.2021

Dnes se mnoho mluví o míru. Tento propagovaný mír nemá však nic společného s pravým věčným univerzálním mírem, který převládá v celém vesmíru. Je to stav, který nelze vyjádřit slovy: prožívat jej může jen člověk, který jej v sobě denně pěstuje a rozsévá po celém vesmíru. Univerzální mír je onen stav, ve kterém se každý cítí v absolutním bezpečí, že jej nikdo a nikde nepřepadne, neznásilní jako zde, na hmotné úrovni, ale kde všude ve Věčnosti nalézá pravé univerzální pomocníky, kteří mu pomáhají při jeho touze po dosažení vyšších a vyšších ideálů. Zde má velikou oporu ve víře v Boha, v ákášu, kde mu vše slouží ke šlechetným zájmům, kde přebývá mezi šlechetnými univerzálními Inteligencemi, učiteli, Mistry, a kde není v této své činnosti nikým a ničím rušen. Dokud takový člověk žije na hmotné úrovni, je vždy, všude a ve všem chráněn svým osudem od všeho, co by jej rušilo při vykonávání jeho šlechetných povinností, úkolů, při pomáhání druhým, je také chráněn od všeho násilí, ubližování v jakémkoliv směru, od válečných hrůz a jejich prožívání, protože si stále denně tvoří mocnou příčinu míru, který je skutečný, univerzální a platí pro celý vesmír, tudíž i pro náš hmotný svět, kde právě žijeme. A tam, kde jsou proti němu zvýšené překážky, působí mnohonásobně také tento jim vytvořený věčný univerzální Mír. Tak univerzálně mocný je pravý mír, který si každodenně prohlubujeme, abychom měli mocnou zbraň proti všemu, co by nás v našem míru jakýmkoliv způsobem ohrožovalo. 

V tomto našem pravém míru se nám také mnohem lépe pracuje než za normálního chaotického stavu, který převládá na hmotné úrovni. To velmi posiluje klid a jistotu, zvláště při našich magických cvičeních a úkolech, které denně probíráme a kterými posilujeme svého ducha a duši. Náš mír rozléváme, šíříme také po celém našem okolí, kde se právě nalézáme, aniž si to uvědomujeme. Naši bližní se cítí v našem prostředí mnohem klidnější, jistější, sympatičtější, neboť náš univerzální Mír s sebou přináší všechny tyto krásné a vlivné stavy, jež se projevují prostřednictvím našeho ducha a duše v naší přítomnosti. To však platí ovšem jen pro ty osoby, které jsou svým charakterem pravému míru nejblíže. Nemohou to být lidé pomstychtiví, nenávistní, sobečtí a s podobnými negativními (pasivními) vlastnostmi. 

Kde převládá pravý mír, tam je také klid, sympatie, radost z práce, štěstí, spokojenost a vyrovnanost. Soudíme tedy, že  mír je vlastně univerzální věčná vlastnost, stav, ke kterému docházíme teprve postupně, při zušlechťování ducha a duše a při získávání živlové rovnováhy, která je nám zárukou věčného Míru. Mír ve skutečnosti neznamená jakýsi ustrnulý věčný blahodárný klid, při kterém bychom byli absolutně nečinní: univerzální Mír je nám naopak jen pravým krásným a mocným ochranným prostředníkem, v němž se můžeme blahodárně a nerušeně vyvíjet. To znamená stále pracovat na zušlechtění ducha a duše až k dosažená našeho nejvyššího Cíle.