Mlčenlivost

24.02.2021

Mlčenlivost je neocenitelná univerzální vlastnost, jejímž prostřednictvím také získáváme absolutní všemohoucnost. V mlčenlivosti je pohroužen celý náš vesmír, univerzum, a jen ti, kteří jsou s ním analogicky spojení absolutní mlčenlivostí, v něm dovedou vše odhalit a vše vykonat. Paradoxem však je, že obrovské většině lidstva veškeré působení negativních (pasivních) vlastností a bytostí neprodyšně zakrývá jakýkoliv přístup do tajemství univerza, a tudíž také do makrokosmu. 

Negativní (pasivní) vlastnosti obracejí jakoukoliv pozornost na svého vlastního ducha a duši. Tímto způsobem pracuje absolutní mlčenlivost a neproniknutelnost do univerza ve všech nezasvěcených osobách. Naše vlastní mlčenlivost se projevuje nejen v absolutním utajování všech univerzálních pravd a tajemství před nepovolanými lidmi, ale také v tom, že naše nejskrytější tajemství dovedeme velmi dobře a nenápadně zamaskovat svým zevním, k tomuto účelu předstíraným chováním. V takovém případě, je-li to zapotřebí, děláme pravý opak toho, co skrýváme hluboko ve svém nitru tj. v duchu a v duši. Tímto způsobem obracíme jakoukoliv pozornost na svůj pravý, skutečný stav, postoj.

Čím lépe dovedeme sehrát svou úlohu, tím více si posilujeme mlčenlivost. Prakticky si představujeme sílu v mlčenlivosti. Máme něco důležitého provést před určitými osobami, veřejností, a chceme-li, aby efekt našeho činu, sdělení, představení byl co nejúčinnější, zachováváme před svým projevem naprostou mlčenlivost. To znamená, že nikde a nikomu neprozradíme nic o našem úmyslu, vše si ponecháme jen pro sebe, a to jen proto, aby v době našeho sdělení, odhalení naší zprávy, úmyslu, činu byli všichni přítomní velmi účinně překvapeni. 

Pozorujeme, že čím lépe dovedeme mlčet o svých vlastních záležitostech před všemi nepovolanými osobami, tím více naše ušlechtilé záměry nabývají na své působnosti, neboť je svou mlčenlivostí stále více dynamizujeme. 

Proč mlčí univerzum? Zajisté proto, aby bylo vše absolutně moudře zachováno v rouše tajemství, aby ho ti, kdo mají opravdovou a upřímnou snahu odhalit v sobě toto tajemství, mohli jen postupně dosahovat ve vývoji stupeň za stupněm, počínaje od nejnižšího, protože by nemohli ihned pochopit věci v nejvyšší fázi univerzálního vývoje a nemohli by tedy s úspěchem pokračovat na cestě do Věčnosti. Je velmi moudré o věcech, kterým vůbec nerozumíme, nic nevědět, nežli je z neznalosti nějak překrucovat a zneužívat. Proto je zde absolutní mlčenlivost, která všechny tyto vznešené věci, tajemství, chrání před nepovolanými bytostmi. Magické mlčení je vlastně stav napodobování samotného Boha, neboť on věčně mlčí. Proto musíme mlčet i my a tím jej napodobovat a přizpůsobovat se mu. 

Slovo se stává magicky tím účinnější, čím méně jej vyslovujeme - například Bůh, Prozřetelnost, ákáša. Čím úzkostlivěji dbáme na pravidla mlčení, tím rychlejší je náš postup a tím rychleji nabýváme moc a poznáváme její tajemství. Mlčení je zároveň základnou víry, a to víry, která hory přenáší. Čím více dovedeme bdít a pro mlčenlivost bojovat, tím rychleji nabudeme stavu manifestační víry a moci. 

Pravé mlčení nezmámená jen neposuzování určitých mystérií (to je jen nejnižší forma mlčení), ale zde je mlčení vyššího druhu, tj. tajemství moci, syntéza a problém nevyslovitelného jména: Tetragramu, Šem-ha-m(e)foraše, Boha. 

Neodsuzovat, nepomlouvat, nediskreditovat nikoho, to je pravé mlčení! Mlčení je také jedním z hlavních pilířů chrámu Šalamounova.

Děkuji Mistře...