Moc odříkání

22.01.2020

A již jsi začal dělat zvláštní podivuhodné objevy. Ty sám ses změnil a tím nabývá vše, co děláš a říkáš, změněného smyslu a nové, zprvu překvapující síly. Tvé myšlenky a přání se začnou před tvýma očima fyzicky uskutečňovat, kde a jak to nejméně očekáváš. Někde cestou tě očekává splnění starých dlouholetých přání. Dříve vleklé tempo tvého života se neočekávaně stupňuje až k bouřnému trysku. Je to, jako by spadly všechny překážky, které tě tak dlouho poutaly. S vnitřním životem se mění také tvůj život vnější. Slovo, které vyslovíš s plným vědomím a vůlí, nabývá netušeného významu, stává se kosmickým rozkazem, který uvádí do pohybu síly vysoké potence. Magii žehnání poznáš v novém světle. S těmito novými silami na tvou duši dolehne obrovská odpovědnost. Buď si toho stále vědom i v maličkostech. 

- Já věčný duch mága, konám vše na základě univerzálních zákonů jménem mého nejvyššího božského principu. Za všechny své činy jsem zodpovědný jen já sám a nesu za ně následky -