Nadměrné nadšení nebo nelibost při různých zážitcích (fanouškovství)

05.11.2021

Někteří lidé se velmi rádi pobaví při různých atrakcích, při sportu, například při kopané, kde stupňují své zážitky, povolujíce jim uzdu až do nadměrného nadšení. Nadšeně volají na jednotlivé hráče, aby je tím povzbudili k ještě většímu výkonu. Tleskají, dupají, skáčou, vykřikují ošklivá slova, když s některým hráčem nesympatizují. Vysmívají se těm, kdo dělají takzvané chyby, a když padne gól, jejich nadšení nebo zlost nezná mezí, a to podle toho, se kterou stranou hráčů sympatizují. Také v kinech při předvádění napínavého dramatického děje se mnozí diváci tak mocně rozruší, že se nemohou ani opanovat a začnou třeba i tleskat a něco podivného volat. V ještě větším měřítku se tato vlastnost projevuje u diváků v divadle, kde mají možnost spontánním aplausem projevit svůj obdiv, nadšení, uznání výkonu jednotlivým hercům. Tentýž postup se projevuje i v cirkuse, kde různí umělci provádějí krásné výkony, strhující celé publikum k nadšenému potlesku. 

Takový citový projev diváků má dvojí význam. Jednak povzbuzuje účinkující k ještě lepším výkonům, dodává jim odvahu a nadšení a za druhé každý přílišný nadšenec ze sebe vydává značné množství své životní síly, která, násobena počtem všech těchto fanoušků, tvoří velkou vlnu takové životní síly, jež bez užitku uniká do vesmíru. Takovým způsobem se člověk při různých příležitostech zbytečně zbavuje své drahocenné životní síly, kterou dost těžko nabývá spánkem, dýcháním a jídlem, a je-li mágem, také překonáváním různých překážek. Na takové projevy zážitků nám stačí naše docela normální city, jež jsou však vždy pod naší vůlí, na rozdíl od fanoušků, kteří se nadměrným nadšením zbytečně příliš vyčerpávají, i když se radostně baví.

Není chybou, jestliže mág, který zná vesmírné, univerzální zákony, jsa přítomen při těchto atrakcích, sbírá obvyklým způsobem do sebe životní sílu, která zde byla nadarmo uvolněna, ale může být ještě zužitkována. V takových místnostech, prostředích se rády zdržují živlové bytosti, zvláště negativní, které se při takové hostině rády přiživí. Kdyby lidé znali tuto pravdu, jistě by se toho zhrozili. Naštěstí je však univerzální Prozřetelnost chrání před příliš velkou ztrátou životních sil tím, že jim to vynahradí ve spánku, v dýchání v jídle. Ze zkušenosti víme, že po takové vyčerpávající zábavě velmi dobře chutná a zdravě se spí. Nadarmo se neříká, že veselost je známka dobrého zdraví. 

Jsme-li však při podívané uchváceni nelibostí, která nás po celý čas pronásledovala, protože strana, a níž jsme sympatizovali, měla smůlu, pak ztrácíme dvojnásobně. Jednak životní sílu, již jsme tam zanechali v nelibosti, zlosti a podobně, a za druhé tím, že doma nás to stále ještě mrzí, nemáme žádnou chuť k jídlu, náš spánek je neklidný, nepřináší nám osvěžení, posilnění, ale malátnost a špatnou náladu třeba po celý den. V tom je tedy podstatný rozdíl - prožíváme-li zábavu s radostí, respektive s nadšením, nebo ji promarníme zřejmou nelibostí, zlostí a špatnou náladou. 

Mágové, kteří všechny tyto věci znají, používají své city jen přiměřeně a mají je vždy pod svou vůlí, pod kontrolou. Nikdy neprojevují svou nelibost nebo přílišné nadšení nějakým nápadným způsobem. Jejich zásadou je vždy, všude a všem udržovat patřičnou míru a rovnováhu. Prožívat a používat můžeme vše, co nám Příroda dává, nic si nemáme odříkat, ale užívat všeho tak, abychom ze sebe nevydávali více, nežli smíme. Takovým způsobem si udržujeme naprostou rovnováhu a nadto pak máme ještě k dispozici určitou dávku nadbytečných životných sil. Tento stav a poměr životních sil v sobě musíme mít kdykoliv k dispozici.