Nadšení pro vědy a umění, zejména pro magii

11.11.2021

Kdo je povšedně obeznámen s vědami a uměními a seznání se posléze i s vědou o magii, ten jasně poznává otevřeným, nezaujatým, neosobním rozumem, že magická věda je nade všechny vědy na světě nejvyšší, protože se zakládá na disciplínách univerzální pravdy. Všeobecné nadšení pro vědy a umění nás nutí, abychom se opravdu věnovali některé vědě, umění, ke kterým máme nejužší vztah vzhledem ke svým vlohám, zálibám, zájmům a talentu. Věnujeme se tudíž třeba některému umění, například hudbě, o níž máme největší zájem a pro níž máme i nadání. Takové opravdové umění nám vždy přináší velký zisk pro náš duševní a duchovní vývoj. V takovém případě se v nás uplatňují duševní a duchovní schopnosti a vlastnosti nejvyššího stupně, jež vyvěrají z intuice, inspirace. Tím se dostáváme částečně na pole magického umění vědy. Otevírají se nám dveře. Je třeba se jen zachytit a my pak snadno vklouzneme na správnou cestu do Věčnosti. Jsme-li pro tuto cestu zralí, pak nás k ní toto umění rozhodně přivedlo a my sami již najdeme příležitost a zřídlo, kam se máme obrátit, kde bychom obdrželi správné pokyny a informace o magické vědě a umění. Ze zkušenosti víme, že ne každý je zralý pro magii, ale jde-li o prostředek k věci, jako je inspirace a intuice k pravému umění, pak bývá skoro jisté, že jsme schopni na tuto cestu nastoupit. Svědky jsou nám géniové různých umění, jako skuteční básníci, skladatelé, malíři, sochaři a geniální vynálezci, kteří se však před zevním světem nikdy nepochlubili a neprozradili své pravé magické umění, získávané intuicí a inspirací.

Takový umělec, génius má velikou výhodu pro své veliké nadšení v umění magického původu, neboť je mu sdělováno intuitivně, inspiračně. Již jeho genialita nám prozrazuje, že jeho duch je na vysokém stupni vývoje, a že tudíž patří do kruhu třeba i vysokých zasvěcenců. On sám to nikomu neprozradí, a tak jeho vnitřní duchovní a duševní vývoj zůstává pro zevní svět utajen. Jen výsledky magické umělecké činnosti, které zde zanechávají tito géniové - opravdoví umělci svědčí o jejich magické genialitě, kterou mohou správně pochopit a ocenit jen lidé zasvěcení.

Každopádně je každý génius zpravidla pokročilým žákem nebo i Mistrem magického umění a vědy, který přichází na hmotnou úroveň s určitým posláním obohatit svět výsledky svého geniálního umění, vědy a přivést lidskou kulturu k nejvyššímu rozkvětu. Do tohoto stavu nejsou zřejmě zahrnuti umělci a vědci méně nebo mnohem méně významní, kteří sice mají určité a značné nadání, ale nejsou to žádní géniové.

Konečně pravé nadšení pro vědy a umění nás zavazuje, abychom se stali Mistry nejvyšší vědy a umění magie, ovšem za předpokladu, že jsme na to zralí. K tomuto cíli musí směřovat celý náš hmotný, duševní a duchovní vývoj.

Náš neustálý, hluboký a upřímný zájem o vědy a umění, zvláště o nejvyšší vědu, magii, v nás budí a posiluje naši sílu nadšení.