Naprostý klid

15.11.2020

Klidný člověk dokáže vždy mnohem více, nežli člověk citově rozrušený, podrážděný, rozhněvaný, nervózní, stále neklidný, jehož nervy nejsou v pořádku. Tato významná pozitivní (aktivní) vlastnost nám poskytuje vždy pevnou základnu, o kterou se pevně opíráme, a z této pevné a klidné základny pak můžeme vše tvořit, vše ovládat, vše ovlivňovat, a vůbec dělat bezpečně vše co si přejeme. Je to jistě kus živlové vyrovnanosti, která nám zajišťuje naprostý úspěch ve všem našem jednání. Naprostý klid předpokládá také silné a zdravé nervy, jakož i mocnou životní sílu a vůli, která se projevuje v individuálním a naprosto samostatném myšlení, cítění a ve skutcích, tedy ve všech úrovních.

V dnešní rozhárané době máme zvláště zapotřebí naprostý klid, abychom se vyvarovali jakýchkoliv chyb vyplývajících ž překotnosti, z nepřehlednosti, ze zaujatosti a z jednostranných, rozdílných a protichůdných názorů, které celému světu přinášejí rozvrat a zmatek. V takovém stavu věci je náš naprostý klid jako oáza ve vyprahlé poušti, kde si můžeme kdykoliv, klidně a nerušeně odpočinout tím, že všechno to, co se živí různými názory, pocity, činy, nevyrovnanými poměry, rozvratnictvím ve všech oborech lidské práce, vědy a umění, odhodíme a zabereme se pouze do svého nitra, kde si svou každodenní introspekcí tvoříme jasný obraz své vyrovnanosti. A tento obraz nám zcela jasně a správně říká, kde ještě musíme zlepšit živlovou rovnováhu. 

Pokud budeme opravdu upřímně usilovat o získání magické živlové rovnováhy, pak se tím více uklidníme při všem našem jednání, takže nás z tohoto klidu nic na světě nebude moci vyrušit, neboť tento naprostý klid je základním rysem a vlastností samotné Prozřetelnosti. Jako mágové přebýváme v naprostém klidu, vše v klidu tvoříme, v klidu myslíme, cítíme a konáme a máme v takovémto stavu vždy všude a ve všem úspěchy. Tuto vlastnost používáme každodenně při cvičeních a při ostatních magických pracích. Ze zkušenosti víme, že bez klidu se nemůžeme na nic trvale a správně, nepřetržitě soustředit a nic dobrého vykonat. Naprostý klid je tedy jednou ze základních podmínek našeho úspěšného života. Ve skutečnosti to znamená. že náš duch setrvává za každých okolností v naprostém klidu a z této pozice řídí veškerou činnost obou svých nástrojů, tj., řídí činnost svého astrálního a hmotného těla, které sám oživuje, řídí, ovládá, opatruje a takovým způsobem se projevuje na hmotné úrovni. Jedině hmotný svět se všemi aspekty svých živlových vlastností, zvláště těch negativních (pasivních), ruší mocně náš klid, který je znakem Věčnosti a ke kterému musí každý z nás dříve či později dojít.