Nářek v neštěstí s vypočítavostí soucitu a pomoci

24.11.2021

Někomu vyhoří stavení a s ním i dobytek, z majetku zachránil jen něco málo. Je pojištěn a obdrží určitou část peněz podle vyšetření odhadní komise. To mu třeba nestačí na krytí všeho, co ohněm ztratil, a proto začne naříkat mezi sousedy a u příslušných činitelů s jasným úmyslem, aby z tohoto stavu po svém neštěstí přece ještě něco vyzískal. K tomu účelu využívá lidský soucit a přátelskou pomoc u lidí, kterými se dá opravdu pohnout jeho klamným nářkem a dají mu nějaký peníz ze svého nebo k tomuto účelu uspořádají sbírku. Tito lidé ovšem nevidí jeho pravou tvář a domnívají se, že mu tím skutečně pomohli.

Ve skutečnosti je to jinak. Tento člověk byl karmicky zatížen a jako následek jeho příčin se na něho dostavilo toto neštěstí, a to jen proto, aby byl zatížen a poznal jeho bídu. On ale pracoval proti svému osudu tak, aby si zřejmě snížil jeho následky. Lidé kteří mu v tomto pomáhali, ovšem nevědomě, se zřejmě museli alespoň částečně uskromnit, aby mu mohli něco dát ze svého vlastního majetku (peníze) na vybudování nového domu a na pořízení nábytku. Všechny tyto újmy jdou však znovu na účet postiženého, neboť osud nedopustí, aby následky příčin každého, tedy i v tomto případě, byly zmírněny, jestliže toto zmírnění nebylo vyváženo jinými dobrými skutky. Proto takového člověka po určité době postihne opět nějaká nehoda, neštěstí, dejme tomu že ztratí velkou část peněz, které si našetřil. Tímto spravedlivým způsobem likviduje osud všechny příčiny, jež si člověk svého času zasel do světa Příčin a které musí být odčiněny. Zde tedy nepomůže žádný nářek v neštěstí s vypočítavostí soucitu a pomoci. 

V opačném případě, kdy by zde nebyl karmický zásah, postižený by si jistě pomohl sám a za několik let by na tom byl ještě lépe nežli před vyhořením. V takovém případě je to zkouška osudu, jak se při tomto takový člověk zachová. Současně zde vidíme i důkaz, že cokoliv člověk má, zítra může ztratit, protože to nepatří jemu, ale Prozřetelnosti. Důležité poznámka: Rozhodne-li se postižený svou pevnou vůlí a vytrvalou pilnou prací odstranit škodu sám bez cizí pomoci, je na tom nejlépe. Kdo však spoléhá na pomoc bližních a sám by k svépomoci přispěl velmi málo, ten si zničený majetek již neobnoví. Tak vychovává člověka negativní (pasivní) vlastnost nářek v neštěstí s vypočítavostí soucitu a pomoci. 

Z tohoto poznáváme, jak důležité je spoléhat se v případě neštěstí v první řadě na svou vlastní pomoc, která se projevuje v pevné vůli a vy vytrvalé pilné práci, provázené úmyslem napravit si svou škodu bez proseb u bližních, kteří ve většině případů mají sami dost těžké životní podmínky a kteří by jednou takovému člověku, jemuž něčím pomohli, tuto pomoc mohli vyčítat, zvláště tehdy, kdyby se jim nedařilo. 

Pravý mág proto v neštěstí nenaříká, neboť v něm vidí zásah osudu nebo určitou zkoušku, kterou musí bezpodmínečně překonat sám bez cizí pomoci. A čím lépe takovou zkoušku, překážku překoná, tím více roste jeho vůle a síla. V tom je také kus tajemství moci a síly Prozřetelnosti.