Nedbalost na cizí mínění

07.10.2021

Motto: Cizí mínění nám budiž ponaučením, jež musíme také respektovat

Lidé zpravidla nedbají cizího mínění, takže se vlastně tímto způsobem okrádají. Neboť náš osud nás nejvíce upozorňuje prostřednictvím našich bližních na to, co máme či nemáme dělat, čeho se máme vyvarovat apod. Dbát na cizí mínění znamená vážně uvažovat, co vlastně pro nás cizí mínění znamená a jaké je stanovisko vůči němu máme zaujmout. Nejsou to jen všeobecné zájmy tohoto hmotného světa, ale týkají se zejména naší povahy, mentality, našeho ducha a duše, neboť jde o to, jak na tyto projevy, mínění reagujeme. 

Tak například nás někdo míní obelstít nějakou vhodnou okolností, příležitostí, aby našim prostřednictvím něčeho dosáhl, i když ví, že kdyby nám věc přímo vysvětlil, dosáhl by toho přímým a vhodnějším způsobem. Proto v takových případech musíme být opatrní, abychom neupadli do jeho nastražených osidel. Nemusí to být přímo projev určitého člověka, s nímž jednáme, mluvíme, ale - a to je mnohem důležitější - nejčastěji jsou to nepravidelné, třeba i fantastické myšlenky doprovázené příslušnými dojmy, pocity, vášněmi, které klidně přijímáme a nevšímáme si, zdali jsou správné, pravděpodobné či nikoliv. A proto nedbáme jejich mínění, co nám vlastně chtějí říci. Zpravidla jejich ponoukání, nabádání k nějakému nepředloženému skutku uposlechneme, při tom se necháme svést náladou a pocitem, myšlenkou, jež v nás tyto stavy vyvolávají, a pak na to vždy doplácíme. 

Proto je bezpodmínečně třeba, abychom vždy dbali právně na cizí mínění, ať je projevené osobami nebo myšlenkami, pocity, činy druhých lidí a podobně, a přitom si je musíme ihned rozebrat, co vlastně znamenají, co nám říkají. Rozeznávat cizí mínění je velmi obtížné, zvláště pro začátečníky nebo pro nezasvěcené osoby.

Cizí mínění je nám v mnoha případech přímo výstrahou, abychom tomu či onomu zabránili, abychom se uchránili různých neštěstí, ale také - a to je hlavní - abychom se tímto míněním sami poznávali. Neboť víme, že na světě neexistuje nic nadarmo, že vše má svůj účel a pro nás to znamená určité, někdy velmi hluboké ponaučení. 

Zvláště v době naší introspekce k nám cizí mínění vždy mluví jasnou řečí, které musíme rozumět a podle jejího významu se musíme zachovat, tj. bojovat a ovládat sebe sama. 

To znamená, že se ze všech sil snažíme ovládat všechny vlastnosti živlů. Podle stupně své zralosti poznáváme vždy jasněji pravý význam cizího mínění a dovedeme je správně využít a zhodnotit pro stavbu chrámu Šalamounova.