Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Nedomýšlivost

15.01.2021

Tato krásná vlastnost nás udržuje na uzdě a při správném postoji ke všemu, s čím přicházíme do styku. Nikdy si nic nedomýšlíme, že dovedeme to nebo ono, na co vůbec nestačíme, nikdy si nedomýšlíme, že jsme mnohem lepší než druzí lidé nebo že si o nás ten či onen člověk něco dobrého či špatného myslí (každý má svých starostí a zájmů až nad hlavu, neřkuli aby se staral, myslel si, že jsem hodný, krásně a vkusně oblečený, že se umím vkusně ba výborně chovat, jak mi to vše sluší a podobné domýšlivosti - naopak když mě vidí, jen se ušklíbne a potichu se mi spíše vysměje, nebo mi závidí): taková je skutečnost, na které zpravidla ztroskotáváme. Nikdy si nedomýšlíme, že jako mágové umíme vše mnohem lépe než druzí lidé, kteří jsou opravdu hvězdami sami pro sebe a mají v sobě také kus ákáši, již se projevují svými třeba i vynikajícími vlastnostmi, nadáním, uměním, vědami, vynálezy, zpestřujíce tak svůj život právě tak jako my, jenže každý z nás jde svou individuální cestou.

Nedomýšlivost je vlastně odstín pokory, a kdo ji má, používá ji po celý svůj život. Přináší mu veliký prospěch tím, že vše správně chápe a nedá se nikdy zaslepit domýšlivostí, s níž se často setkáváme u mnoha našich bližních. Ale i my jsme domýšlivostí stále pronásledování, dokud ji naprosto neovládneme. Domýšlivý člověk zpravidla přeceňuje své síly, vlastnosti, schopnosti a nakonec sklidí jen neúspěchy, protože se přepočítal. Také se domýšlí, ovšem neprávem, jen ve své lživé fantazii, že se na něj druzí lidé ohlížejí, jak se chová, jak je oblečen, proč se nestrojí podle módy, co si jen o něm pomyslí, nebo že nechodí do kostela, hned by si mysleli, že žije nezbožně jako pohan, a zabývá se podobnými fantastickými výmysly. 

Naproti tomu nedomýšlivý člověk se ani neohlédne, jestliže by snad na něj někdo přímo ukazoval prstem, proč se tak či onak strojí, neboť ví, že má právo oblékat se a konat vše podle své dobré vůle a že nikomu po tom nic není, jelikož takovým jednáním nikomu neubližuje, ani jej neprovokuje. Také on si nikoho nevšímá a o nikom si nic nepravdivého nedomýšlí. Konstatuje pouze pravdu a přitom každého respektuje a chová se k němu slušně. 

Poznáváme tudíž, že stálou nedomýšlivostí odkrýváme vlastně pravou skutečnost, pravdu při všem svém jednání s druhými osobami, a proto pomocí této vlastnosti můžeme mnohem lépe poznávat své chyby a vlastnosti, ale také chyby a vlastnosti druhých lidí. 

Tato vlastnost zvláště vyniká při našich magických cvičeních a při jiných magických pracích. 

Nejsme-li domýšliví, nikdy se nemůžeme dopustit nějakých větších omylů. Máme také větší úspěchy a rychlejší postup, protože si nikdy nedomýšlíme nic, co by nám škodilo, tedy nikdy nic nezkreslujeme, tj., ani nezveličujeme, ani nepodceňujeme, ale bereme vše tak, jak skutečně je. To je pravá nedomýšlivost. 

V nedomýšlivosti nemůžeme být také nikdy ničím překvapení, protože si nic nepředstavujeme odlišně, než jaká je skutečnost, a proto jsme vždy naprosto připraveni snést jakoukoliv pravdu, ať už je nám příjemná, nebo i kdyby se nám zdála nepříjemná, tvrdá, drsná. Po této stránce nikdy nevybočíme a tak si pomáháme k živlové rovnováze.