Nedostatečná přizpůsobivost

04.08.2021

Někteří lidé tvrdošíjně ulpívají na svém způsobu života, na určitých přesvědčeních, vlastnostech, ideálech, názorech a zvycích. Říká se o nich že jsou svérázní, originální. Někdy jsou za tuto vlastnost chválení, ale ve většině případů jim škodí, protože se nedovedou přizpůsobit celku, kolektivu, svým bližním, spolupracovníkům.

Příklad: Někdo je zvyklý si svým zvláštním vybraným způsobem při každé vhodné příležitosti někoho před druhými dobírat, aby tím strhl pozornost na svou osobu. Přijde však na nové pracoviště, kde jsou lidé vesměs urážliví a nesnášejí jakékoliv vtipy, žerty, i kdyby byly sebelépe míněny. Při prvním pokusu v novém prostředí takový vtipálek pocítí, že zde nemá valné vyhlídky na podobné žertování. Protože je však originální tj. nepřizpůsobivý, začne opět žertovat, ale s ještě horším výsledkem. Pobavení bylo sice báječné, jenže na jeho účet. Protože se sám nyní cítí uražen, vymýšlí nový lepší vtip, ale ten dopadne mnohem hůře nežli ten poslední. Výsledkem je, že dostal pro své originální vtipkování výstrahu. Tuto okolnost zavinila jeho nedostatečná přizpůsobivost. 

Totéž pozorujeme i ve společenském životě. Někdo je třeba členem určitého spolku, který pro své členy stanoví určitá práva a povinnosti. Tento člen je však nepořádný, neplatí včas příspěvky, nekoná s druhými své povinnosti, nechodí na přednášky, na schůze, které spolek pořádá, zkrátka nedovede se, nebo nechce se, přizpůsobit závazkům vůči spolku jako druzí z lhostejnosti a lenosti nebo jiných osobních důvodů, například ze zaujatosti vůči některým členům a podobně. 

Jiný člověk se nedovede přizpůsobit počasí, a tak se v zimním období nachladí. Nebo si při dešti nevezme plášť, deštník ani klobouk a doplatí na to silnou rýmou. Anebo v jiném případě jistý člověk hrubého zrna přijde do lepší společnosti a chová se tam tak originálním způsobem, až se po něm všichni ohlížejí. On, i když to zpozoruje, toho nedbá, ale naopak jej jen těší, že se o něho druzí takovým způsobem zajímají. Proto si vede dále svou, ba ještě přidává - takže se chová neslušně. O přizpůsobivosti nemá ani tušení. 

Nedostatečná přizpůsobivost se šíří ve všech úsecích našeho života a bývá všem zúčastněným zpravidla velmi škodlivá. Touto vlastností člověk zpravidla otevřeně odhaluje své ledví veřejnosti, bližním, kteří z jeho chování poznávají jeho chyby, vášně, zlozvyky, názory, přesvědčení a podle toho se k němu chovají. Tímto prozrazováním své povahy si takoví lidé sami nejvíce škodí. 

V magii by byla nedostatečná přizpůsobivost velkou chybou, neboť v takovém případě bychom vlastně prozrazovali svou povahu, která se značně liší od povah nezasvěcených lidí. Takovým způsobem bychom veřejně odkrývali své vnitřní přesvědčení. Proto se každý mág musí stůj co stůj výborně přizpůsobit svému prostředí a dělat to, co dělají druzí, ovšem zase jen to, co uzná za dobré. Chyby samozřejmě nebudeme napodobovat. Zkrátka hrajeme zde takovou roli, abychom s každým dobře vyšli. Jak se říká, kdo chce s vlky žíti, musí s vlky výti. Toto přísloví pro nás platí dvojnásobně! Samozřejmě, že naše nitro při tom zůstává nedotčeno!