Nedostatečné ovládání podvědomí

06.11.2021

Neovládané podvědomí je našim největším nepřítelem. Při práci a při veškeré činnosti si jasně uvědomujeme, že mnohokrát za den chybujeme. Na něco myslíme, ale když to chceme napsat, napíšeme výraz opačného nebo překrouceného významu. Totéž se nám stává při řeči, že na něco správně myslíme, ale vyslovíme to obráceně nebo chybně, překrouceně. Myslíme na tužku, kterou právě potřebujeme, ale bereme do ruky pero, nebo obráceně. Hledáme telefon a přitom ho máme u ucha a telefonujeme. Také se může stát, že někdo někoho nesprávně informuje tak, že správně myslí, ale řekne to obráceně, nebo špatně, překrouceně. Druhý den se diví, že by mohl dotyčnou osobu takto informovat, protože je to nesmysl a podobně. Nechce si to přiznat, přestože mu to dotyčná osoba jasně dokazuje.

Jiný příklad: Jdeme s určitým úmyslem do města a chceme si tam koupit nějakou věc. Jdeme kolem obchodů a omylem vejdeme do nesprávného obchodu, kde se teprve vzpamatujeme, že nejsme na správném místě. Někdo zapisuje do různých evidenčních dokumentů, pomůcek data narození určité osoby a zapíše místo roku narození běžný rok letopočtu, ve kterém provádí zápis. A na tuto chybu sám vůbec nepřijde, až náhodou to někdo při kontrole zpozoruje.

To všechno jsou případy neovládaného podvědomí, které pracuje bez času a prostoru. Z toho důvodu nám velmi často skáče do činnosti všech našich smyslů a při tom obrací vše naopak nebo překrucuje. Proti tomuto vlivu vydatně bojujeme a pomáháme si každodenní autosugescí, například "všechno konám správně a dobře". Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v příslušné kapitole o podvědomí v knize Brána k opravdovému zasvěcení, II stupeň - Magický výcvik ducha. 

Jinak se proti této vlastnosti bráníme správným myšlením, pevnou vůlí a odvahou. Vše co děláme, vždy kontrolujeme. Zejména svou práci si vždy ještě jednou důkladně překontrolujeme, dáváme si dobrý pozor na svou řeč abychom se vždy správně vyjadřovali a jakoukoliv chybu ihned opravili, a vždy stále myslíme na to, co děláme. Tímto způsobem předejdeme mnohému výstřelku svého podvědomí, nakonec je i ovládneme a ono nám bude znamenitě sloužit. 

Kdo proti podvědomí nebojuje a tento stav si neuvědomuje, dopouští se mnoha chyb, zvláště nemá-li pevnou vůli, bystrou chápavou mysl a dobrou paměť. Jen silní intelektuálové jsou v tomto směru uchráněni od nedostatečného ovládání podvědomí, protože mají bystrý a zdravý rozum, intelekt a pevnou vůli. Ti chybují velmi málo. 

Mágové si snadno pomohou a nedostatečné ovládání podvědomí co nejdříve odstraní známými prostředky: naopak nabydou po čase dokonalého ovládání svého podvědomí, které jim pak slouží vždy jen k jejich prospěchu.